Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Andere evenementen

Studiedag ‘To Care Or Not To Care? Thuisloosheid en Geestelijke Gezondheid’

Het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (OPGG) is een gemeenschappelijk initiatief van de Brusselse unicommunautaire Nederlandstalige, unicommunautaire Franstalige en bicommunautaire psychiatrische instellingen en diensten. De vereniging heeft tot doel, in het belang van de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een overleg te bevorderen en te organiseren tussen de psychiatrische instellingen en diensten die er hun activiteiten uitoefenen.
In 2013, werd het Overlegplatform door de leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen, de ministers Evelyne Huytebroeck en Brigitte Grouwels, gevraagd om, in samenwerking met de betrokken actoren op het terrein, een onderzoek uit te voeren naar het verband tussen thuisloosheid en geestelijke gezondheid. Het doel van dit onderzoek betreft het identificeren van de bestaande punten van overeenstemming en -discussie tussen de professionals, om zo samen moeilijkheden en actiemogelijkheden te formuleren voor de Brusselse context en de prioriteiten over te maken aan de autoriteiten voor ons doelpubliek.
Na meer dan een jaar te hebben samengewerkt met de betrokken actoren op het terrein, heeft het Overlegplatform het genoegen om U uit te nodigen voor de studiedag ‘To Care Or Not To Care? Thuisloosheid en Geestelijke Gezondheid’ om verder te reflecteren over de vier onderzoeksvragen en samen te discussiëren over hoe men kan “zorgen voor” thuislozen met psychische problemen.

Programma

Thema's van dit artikel

Thema's

Agenda

11
12
2018


15
11
2018


15
10
2018