Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Andere evenementen

nlichtingen- en Veiligheidsdiensten: geschiedenis en vooruitblik STUDIENAMIDDAG

Studienamiddag: "Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten: geschiedenis en vooruitblik"

1 maart 2011

Organisatie : Belgian Intelligence Studies Centre - BISC - een afdeling van het Centrum voor Politiestudies

Plaats : Auditorium "Luc-Marc" en "Jean" - Veiligheid van de Staat - Koning Albert II-laan 6 (North Gate I Building), 1000 Brussel

Context :
Recent namen een aantal ‘professionals’ uit de Belgische inlichtingengemeenschap en academici het heft in handen met de oprichting van het ‘Belgian Intelligence Studies Center’ of ‘BISC’. Onder de vleugels van het Centrum voor Politiestudies vzw of ‘CPS vzw’ wenst het ‘BISC’ als studiecentrum voor inlichtingenstudies de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de wetenschappelijke gemeenschap dichter bij elkaar te brengen en een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke inlichtingen-vraagstukken. Deze samenwerking zal tot uiting komen in het organiseren van studiedagen en publicaties. Het is evident dat het ‘BISC’ ook een drijvende kracht dient te worden in het stimuleren van het wetenschappelijk onderzoek ter zake.

Naar aanleiding van de publicatie van Spionnen aan de achterdeur - De Duitse Abwehr in België 1936-1945” van Etienne Verhoeyen treedt het ‘BISC’ voor de eerste maal naar buiten. Ook de recente studie ’Preventie van Radicalisering in België’ zal worden toegelicht door Antoinette Verhage en Jannie Noppe.

Met deze eerste studienamiddag wenst het ’BISC’ vooral stil te staan bij de geschiedenis van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en tevens een vooruitblik te werpen op nieuwe fenomenen en bedreigingen.

Online inschrijven voor deze studienamiddag.

Initiatiefnemers BISC:

Programma:

Doelgroep:

Praktische inlinchtingen:

De zaal is beperkt tot slechts 100 plaatsen.. Schrijf dus snel in!

Prijs: De inschrijvingsprijs bedraagt 85 euro per deelnemer. In de inschrijvingsprijs zijn de kosten van de koffiepauzes en de afsluitende drink inbegrepen. De deelnemers ontvangen een exemplaar van het boek “Spionnen aan de achterdeur - De Duitse Abwehr in België 1936-1945”, Etienne Verhoeyen, Reeks: Governance of Security Research Reports, Vol. IV, Isbn 978-90-466-0393-2-626 blz., uitgeverij Maklu Antwerpen/Apeldoorn, inbegrepen in de deelnameprijs (Winkelwaarde: 49,90 euro).

Structurele partners van het CPS krijgen 10 % korting op de inschrijvingsprijs. Het volstaat aan te klikken dat u structureel partner bent bij de online inschrijving (voor meer info, zie die website - Partners)

Individuele voltijdse onbezoldigde studenten kunnen deelnemen aan het verlaagde tarief van 30 euro per persoon (zonder boek).

De lezingen zullen in het Nederlands en het Frans gebeuren. Er is geen simultaanvertaling voorzien.

Bereikbaarheid:

Auditorium "Luc-Marc" en "Jean" - Veiligheid van de Staat - Koning Albert II-laan 6 (North Gate I Building), 1000 Brussel

Thema's van dit artikel

Thema's

Agenda

11
12
2018


15
11
2018


15
10
2018