Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Thema’s

de nota van het Forum over de wet op de Gemeenschapswachten - sept. 2007

De wet op de Gemeenschapswachten die in juli 2007 snel gestemd werd, verwart de gemeentes: zijn ze verplicht om dit soort van dienst op te richten? Heeft de staat subsidies voorzien voor de oprichting en de uitrusting van deze nieuwe dienst? Hoe kan het bestaande personeel geïntegreerd worden die deze soort opdrachten reeds op het terrein uitoefenen?

U treft hierbij de Nota_van het Belgisch Forum over dit onderwerp aan. Ze onderstreept de problematische punten van de wet en de mogelijke oplossingen die met name begin september op de bijeenkomst van de Burgemeesters van Brussel voorgesteld werden.

Thema's van dit artikel

Laatste update

Verantwoord delen van de openbare ruimte: een diagnose", Studiedag van het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden
21 Maart 2018

U bent van harte welkom op de eerste nationale bijeenkomst van het Belgisch Forum over het (...)...

Thema's

Agenda

28
05
2018


23
03
2018


21
03
2018