Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Andere evenementen

Wereldarmoededag

Ten gelegenheid van de Wereldarmoededag, organiseert het Forum Bruxellois de Lutte contre la pauvreté een studiedag rond het thema precariteit en jongeren op 6 oktober 2016. Deze studiedag vindt plaats in de Halles de Schaerbeek.

Binnen het Brussels Gewest, lijdt 1 op de 3 jongere aan armoede. Ten gelegenheid van de Wereldarmoededag, organiseert het Forum Bruxellois de Lutte contre la pauvreté een studiedag rond het thema precariteit en jongeren.

Het zal gaan om een open forum, waarin elke deelnemer spontaan initiatieven neemt : het publiek stelt zelf in een recordtempo de agendapunten van de dag samen. Eénmaal de thema’s bepaald, wandelen de deelnemers vrij rond, tussen de verschillende discussiegroepen.
De gespreksverslagen van elke werkgroep worden uitgevoerd in real time.

De studiedag zal beginnen met twee presentaties :

Daarna zal het open forum beginnen, in aanwezigheid van volgende uitgenodigden : Vincent Roelandt, directeur van Infor Jeunes Bruxelles ; François Ronveaux, directeur van Plate-forme pour le Service citoyen ; Cécile Chenevière, clinicus bij Centre de guidance d’Ixelles ; Marie-Rose Kadjo, directrice van l’Entre-temps ; Valérie Flahaux, huisvestingsbeheerster bij Logement Pour Tous ; Catherine Labrique, hoofd van projet Perspectives de l’asbl BRAVVO ; Jacinthe Mazzochetti, antropologe en professor bij UCL ; Léa Frédeval, jonge auteur van « Les Affamés, chronique d’une jeunesse en droit de s’indigner » ; Manuela Ngnafeu, onderzoekster bij l’Institut Supérieur Social de Mulhouse (ISSM) en Chantal Mazaeff, directrice van ISSM ; Tristan Ouimet-Savard, coordinator bij Regroupement des Auberges du cœur au Québec ; Benjamin Vial, doctoraatskandidaat in politieke wetenschappen bij l’Observatoire des non-recours aux droits et service de Grenoble (Odenore) en Philippe Warin, wetenschappelijke verantwoordelijke van l’Odenore (o.v).

Uitgaande van deze collective prestaties, zal het Forum vanaf 2017 beginnen met onderzoek en actie rond het thema precariteit en jongeren in Brussel.

De studiedag zal plaatsvinden :

Op 6/10/2016, van 8h30 tot 16h30 in de Halles de Schaerbeek – Koninklijke Sinte-Mariastraat, 22 A – 1030 Brussel.

Verdere informatie op het nr. 02/600.55.67.
Prijs. : 30 € / 5 € voor studenten en werklozen / Art.27. Bedrag storten op rekeningnr. BE19 3100 0535 6712 met mededeling « naam en voornaam + inschrijving 6/10 ».
Online inschrijven op de website www.le-forum.org

contact : info@le-forum.org

Thema's van dit artikel

Thema's

Agenda

11
12
2018


15
11
2018


15
10
2018