Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Onthaal

Welkom op onze website!

In 2018 brengt het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden 38 steden en gemeenten samen om na te denken over een lokaal beleid voor de criminaliteitspreventie en over de strijd tegen het onveiligheidsgevoel.

De website van het BFPVS vzw zorgt voor een vlottere communicatie tussen de leden onderling, maar wil via deze weg ook, zowel hier in België als in het buitenland, het geïntegreerd beleid voor criminaliteitspreventie in de Belgische gemeenten naar buiten brengen, uitwisselen, bevorderen en verbeteren.

Beschikbare informatie:

Voor alle verdere informatie

Thema's van dit artikel

Thema's

Agenda

11
12
2018


15
11
2018


15
10
2018