Activités du BeFUS asbl et de ses membres

Webinar voor de nationale promotie van bemiddeling in lokale overheidsdiensten

Gezien de voortdurende ontwikkeling van verschillende openbare bemiddelingsdiensten op lokaal niveau en de bereidheid van lokale overheden om bemiddeling te bevorderen als een specifieke vorm van sociale regulering en preventieve en curatieve conflictbeheersing, wilden de POD Maatschappelijke Integratie, de FOD Binnenlandse Zaken en BeFUS vzw een gemeenschappelijk geïntegreerd project opstarten met als doel de sociale banden te herstellen, conflicten af te wenden van de rechtbanken en het veiligheidsgevoel bij de bevolking te verbeteren.

Na het succes van onze workshop op 15 oktober tijdens de Internationale Bemiddelingsweek, georganiseerd door de Federale Bemiddelingscommissie, willen we dit initiatief herhalen en nodigen we u daarom uit om deel te nemen aan onze webinar voor de nationale promotie van bemiddeling in lokale overheidsdiensten, die zal plaatsvinden op dinsdag 8 december 2020 van 10 tot 12 uur. Ons project om de nadruk te leggen op bemiddeling op lokaal niveau zal worden geïllustreerd aan de hand van de getuigenissen van verkozen vertegenwoordigers, partners en lokale professionals. We kijken ernaar uit om jullie daar te zien !

Klik hier om u te registreren voor het webinar op 8/12/2020, en aarzel niet om de interactieve nationale cartografie van de lokale openbare bemiddelingsdiensten te raadplegen, te verspreiden en eraan bij te dragen.

Er is simultaanvertaling voorzien naar het Frans en het Nederlands.
Deelname aan de webinar is gratis.

Contact :

Internationale Bemiddelingsweek 2020 : “Lokale bemiddelingsdiensten in de kijker”

Ons project in enkele woorden

Bemiddeling door lokale openbare diensten is een doeltreffende manier om verschillende soorten problemen aan te pakken die betrekking hebben tot het gemeenschapsleven. Zo kunnen bemiddelingsdiensten tussenkomen in burenruzies (geluidsoverlast, gebrek aan onderhoud, afval, enz.)

Om de "bemiddelingscultuur" binnen de Belgische gemeenten te bevorderen en om de toegang van de burgers tot de publieke bemiddelingsdiensten te verbeteren hebben de Programmering van de openbare dienst voor maatschappelijke integratie, de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (Directie Integrale Lokale Veiligheid) en het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden vzw, hun krachten gebundeld en een nationaal sensibiliseringsproject gelanceerd.

Onze acties in 2020

Contactpersonen

Thème(s) lié(s) à cet article

Agenda