Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Andere evenementen

Vrijdag 30 april 2010 , Studiedag : Ex ante evaluatie van beleid en regelgeving: focus op ’Impact Assessment’

Vrijdag 30 april 2010, hele dag, Brussel

Inhoud

Centraal thema van de VEP-studiedag 2010 is de ex ante evaluatie van beleid en regelgeving, ook wel gekend onder de Engelse term ’impact assessment’.

Twee gerennomeerde keynote speakers met expertise terzake situeren het onderwerp: dhr. Cesar Cordova-Novion en dhr. Andrea Renda plaatsen (ex ante) impact assessment in respectievelijk internationaal en Europees perspectief. Wat zijn de trends in de praktijk van het ex ante evalueren van beleid en regelgeving? Welke ervaringen heeft men opgedaan met de toepassing en de doorwerking? Is het instrumentarium geëvolueerd? En wat zijn gelijkenissen en verschillen tussen regio’s of landen op deze punten?

Het programma zoomt vervolgens verder in op het instrumentarium en de praktijk binnen bepaalde beleidssectoren of toegepast op specifieke beleidsthema’s. We doen dit via 2 reeksen van 3 parallelle workshopsessies. U kiest 2 sessies uit (voor- en namiddag) die aansluiten bij uw persoonlijke interesses en/of beroepsmatige invalshoek.

De topics van de 6 workshopsessies zijn:

voormiddag:

(1) Reguleringsimpactanalyse
(2) Duurzame ontwikkelingseffectbeoordeling
(3) Ex ante toetsing van uitvoerbaarheid / handhaafbaarheid

namiddag:

(4) Competition Impact Assessment
(5) Strategische milieu- en mobiliteitseffectenrapportage
(6) Armoede en sociale impact analyse

Elke sessie bestaat uit twee presentaties gevolgd door een kritische reflectie hierop van een derde spreker. Vervolgens wordt het debat open getrokken naar alle deelnemers van de sessie. Een moderator leidt de gedachtenwisseling in goede banen.

’s Middags, als overbrugging tussen de 2 reeksen van parallelle workshopsessies, is een broodjeslunch voorzien.

Omstreeks 16.00 uur sluiten we de studiedag af met een slotwoord en receptie waar u verder van ideeën en gedachten kan wisselen.

Programma

08u30 : Onthaal

09u00 : Inleiding door dagvoorzitter (VEP)

09u15 : Keynote speakers

Impact Assessment: an international perspective
Mr. Cesar Cordova-Novion, Director of Jacobs and Associates, Washington DC and former Deputy Head of the OECD’s Regulatory Manament and Reform Division

Impact Assessment: a European perspective
Mr. Andrea Renda, Senior Research Fellow, Centre for European Studies (CEPS), manager of the CEPS Regulatory Affairs Programme

10u15 : opdeling in workshops

10u30 : Instrumenten voor impactanalyse in de praktijk (deel I)
parallelle workshopsessies:

(1): Reguleringsimpactanalyse (RIA)

(2) : Duurzame ontwikkelings-effectbeoordeling (DOEB)

(3) : Ex ante toetsing van uitvoer- en handhaafbaarheid

IA binnen de Europese Commissie
Anne Meuwese
Universiteit Tilburg

De Vlaamse RIA
Frederik Vanlaere
Dienst Wetsmatiging

Kritische reflecties
Rob Van Gestel
Universiteit Tilburg

Debat met de zaal
DOEB in Europa
Peter De Smedt
Europese Com. - DG RES

De federale DOEB-test
Joëlle Pichel
Federale overheid, PODDO

Kritische reflecties
Jean Hugé
VUB

Debat met de zaal :

NL: Instrumenten & ervaringen
Dick Ruimschotel
CMC/T11 Company (NL)

De Vlaamse praktijk
Mark Willems
Vl. overheid, Inspectie werk en sociale economie

Kritische reflecties
Koen Van Aeken
Universiteit Tilburg

Debat met de zaal

12.30 : Lunch

14.00 : Instrumenten voor impactanalyse in de praktijk (deel II)
parallelle workshopsessies:

(4)
Competition Impact Assessment

(5)
Strategische milieu- en mobiliteitseffectenrapportage

(6)
Armoede en sociale impact analyse

OESO-initiatieven
Peter Van Humbeeck
SERV en UA

Federale ervaringen
Jacques Steenbergen
Dienst voor de mededinging

Kritische reflecties
Frank Naert
Hogeschool Gent

Debat met de zaal
Milieueffectenrapportage (MER)
Pascal Van Gheluwe
Vl. overheid, Dienst Begeleiding Gebiedsgericht Planprocessen

Mobiliteitseffectenrapportage
Dirk Holemans
Expert

Kritische reflecties
Luc Hens
VUB

Debat met de zaal
Europese ervaringen
Peter Lelie
Europese Com. - DG EMPL

Plannen in Vlaanderen
Anne Van Lancker
Experte

Ervaringen met JoKER
Joost Van Haelst
Ag. Soc-Cult. Werk voor Jeugd en Volwassenen

Debat met de zaal

16.00 : Slotwoord en receptie

Praktisch

Deze studiedag van het VEP vindt plaats te Brussel op vrijdag 30 april 2010, van 09u00 - 16u00.
Plaats: Brussel, Paleis der Academiën, Hertogsstraat 1, 1000 Brussel.

Inschrijving

Deelnameprijs:
65 euro
55 euro (leden VVBB 2010, meer info VVBB-lidmaatschap 2010)

In de deelnameprijs zijn onthaalkoffie, een uitgebreide broodjeslunch, receptie en documentatiemap inbegrepen).
De betaling geschiedt na ontvangst van de factuur.

Inschrijvingsformulier

(Inschrijven kan tot en met 27 april. Vergeet niet uw keuzes ivm workshops aan te duiden op het formulier! Uw inschrijving is definitief na onze bevestiging).

Bijkomende inlichtingen

Inhoudelijk verantwoordelijken:
Peter van Humbeeck en Bart De Peuter
Praktische inlichtingen

Vlaams Evaluatieplatform - VEP
contact@evaluatieplatform.be
Secretariaat VVBB
p/a Instituut voor de Overheid
Parkstraat 45 bus 3609
3000 Leuven

Thema's van dit artikel

Thema's

Agenda

11
12
2018


15
11
2018


15
10
2018