Activités du BeFUS asbl et de ses membres

Verantwoord delen van de openbare ruimte : een diagnose, Studiedag van het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

U bent van harte welkom op de eerste nationale bijeenkomst van het Belgisch Forum over het thema "Verantwoord delen van de openbare ruimte" op woensdag 21 maart 2018 van 9u tot 16u30, hierbij is het programma. Deze zal door twee andere studiedagen in 2018 gevolgd worden :

Gelieve u hier in te schrijven om aan de plenaires sessies en de participatieve worskhops deel te nemen, en om ervaringen tussen de Belgische gemeenten uit te wisselen.

PROGRAMMA van de STUDIEDAG op 21/03/2018

Moderator : Annabelle VAN NIEUWENHUYSE

Met de steun van Stad Mechelen

Contact : Laetitia NOLET, Project Manager BFPVS vzw, Kazernestraat 37 - 1000 Brussel, Tél : +32.2.279.65.92

Thème(s) lié(s) à cet article

Agenda