Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Thema’s

"Verantwoord delen van de openbare ruimte: de lokale aanpak", Studiedag van het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden, 7/6/2018, Namen

U bent van harte welkom op de tweede nationale bijeenkomst van het Belgisch Forum over het thema "Verantwoord delen van de openbare ruimte" op donderdag 7 juni 2018 in de Beurs van Namen van 9u tot 16u30, over "de mogelijke manieren van aanpak om de openbare ruimte op een verantwoorde wijze te delen".
Gelieve u hier in te schrijven om aan de plenaires sessies en de participatieve worskhops deel te nemen, en om uw ervaringen met de profesionnelen van de Belgische gemeenten, hun partners en academici uit te wisselen. We rekenen op uw deelname en uw actieve bijdrage om uw behoeften en uw lokale praktijken op de openbare ruimte in uw eigen taal te bespreken. Aarzel niet die uitnodiging aan alle personen die geinteresseerd kunnen zijn te verspreiden aub : de analisten, planners, straathoekwerkers, geografen, onderzoekers, gemeenschapswachten, cartografen, bemiddelaars, politieagenten, in een dienst voor preventie en veiligheid/landscape design/mobiliteit/netheid/verkeersveiligheid, in een bureau voor studieplanning, of een observatorium...

Deze zal door een derde studiedag over de "Ontwikkeling, innovaties en uitdagingen voor het verantwoord delen van de openbare ruimte" in november 2018 in Brussel gevolgd worden.

VOORLOPIG PROGRAMMA van de STUDIEDAG op 07/06/2018

Moderator : Annabelle VAN NIEUWENHUYSE

Met de steun van Stad Namen

De eerste participatieve trefdag over de diagnose van de openbare ruimte heeft op 21/3/18 in Mechelen plaats gehad.

Gelieve hieronder verschillende documenten ivm met die 1ste trefdag te vinden :

PROGRAMMA van de STUDIEDAG op 21/03/2018
Plaats : LAMOT Congress, Mechelen

 • 8:45 Onthaal
 • 9:00 De rol van de burgemeesters in het verantwoord delen van de openbare ruimte en bewaken van de openbare rust, Bart SOMERS, Burgemeester van Mechelen
 • 9:30 De openbare ruimte en het verantwoord delen : contextualisering, uitdagingen en heropleving in het publieke debat, Pierre VANDERSTRAETEN, Hoogleraar en Vice-Decaan Faculteit Bouwkunde, architectuurkunde, stedenbouw LOCI
 • 10:15 Debat met het publiek
 • 10:30 Koffiepauze
 • 10:45 3 workshops naar keuze
  • Workshop 1. Observaties van de openbare ruimte als inspiratie voor het inrichten van die ruimte : een observatie- en prospectiemethode met analysetools, geleid door Sabine GUISSE, Architect, onderzoekster ULB (2006-2012) en lid van de Cel Architectuur, Afdeling Infrastructuur van de Federatie Wallonië Brussel (zie het document op de "figuren" die in de workshop werd gegeven)
  • Workshop 2. Lokale tools voor gegevensverzameling over de openbare ruimte, geleid door Veerle BERX, Directrice BRAVVO vzw en Preventieambtenaar Stad Brussel, en Benoit QUITTELIER, Project manager STRADA, Steunpunt voor Thuislozenzorg Brussel
  • Workshop 3. Lokale praktijken voor multidisciplinaire gegevensanalyse en gezamenlijke diagnose van de openbare ruimte, geleid door Werner VAN HERLE, Preventieambtenaar Stad Mechelen en Kristof PEETERS, Consulent sociaal-ruimtelijke planning bij de dienst Strategische Coördinatie van de Stad Antwerpen
 • 12:15 Lunch
 • 13:15 De rol van de gedeelde openbare ruimte : 10 concrete toepassingen aan de hand van de “Gids voor publieke ruimte in Brussel”, Annelies KUMS, Architect Sint-Lucas KUL en coördinatrice van de cel ]pyblik[
 • 13:45 Debat met het publiek
 • 14:00 3 workshops naar keuze
  • Workshop 1. Observaties van de openbare ruimte als inspiratie voor het inrichten van die ruimte : een observatie- en prospectiemethode met analysetools, geleid door Sabine GUISSE, Architect, onderzoekster ULB (2006-2012) en lid van de Cel Architectuur, Afdeling Infrastructuur van de Federatie Wallonië Brussel
  • Workshop 2. Lokale tools voor gegevensverzameling over de openbare ruimte, geleid door Veerle BERX, Directrice BRAVVO vzw en Preventieambtenaar Stad Brussel, en Benoit QUITTELIER, Project manager STRADA, Steunpunt voor Thuislozenzorg Brussel
  • Workshop 3. Lokale praktijken voor multidisciplinaire gegevensanalyse en gezamenlijke diagnose van de openbare ruimte, geleid door Werner VAN HERLE, Preventieambtenaar Stad Mechelen en Kristof PEETERS, Consulent sociaal-ruimtelijke planning bij de dienst Strategische Coördinatie van de Stad Antwerpen
 • 15:30 Koffiepauze
 • 15:45 Synthese van de workshops in plenaire sessie
 • 16:15 Conclusies, aanbevelingen en aanzet tot de 2e studiedag van het BFPVS over de mogelijke manieren van aanpak om de openbare ruimte op een verantwoorde wijze te delen, Bernard CLERFAYT, Voorzitter van het BFPVS en Burgemeester van Schaarbeek

Moderator : Annabelle VAN NIEUWENHUYSE

Met de steun van Stad Mechelen

Voorstelling van de SPREKERS

 • Annelies KUMS, architect uit Sint-Lucas Architectuur van KUL (2006), is sinds 2011 een van de 2 verantwoordelijke [coördinatrices van de cel ]pyblikhttp://www.pyblik.brussels/fr/mission. Haar interventie zal van concrete Brusselse projecten vertrekken, die geanalyseerd werden aan de hand van de 6 ambities van de Gids om van hieruit de algemene aanbevelingen mee te geven.
  • ]pyblik[ is een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en heeft als doel een cultuur rond publieke ruimte in Brussel te creëren. De cel is opgebouwd uit 2 luiken: een opleidingscentrum die de kwaliteit van publieke ruimte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest promoot en een kenniscentrum dat advies en referenties biedt aan alle betrokkenen van de publieke ruimte. Deze opdracht werd toegekend aan een partnerschap van de 4 architectuurfaculteiten in Brussel.
 • Sabine GUISSE is Onderzoekster Architectuur ULB.
 • Veerle BERX is Directrice BRAVVO vzw en Preventieambtenaar Stad Brussel.
 • Kristof PEETERS werkt als consulent sociaal-ruimtelijke planning bij de stad Antwerpen. Hij heeft een achtergrond in de sociale wetenschappen en de stedenbouw. Het team sociale planning van de stad Antwerpen geeft bij publieke ruimte projecten ontwerpadvies over het gebruik en de beleving van de ruimte, de leefbaarheid en ruimtelijke veiligheid.
 • Annabelle VAN NIEUWENHUYSE was de moderator van de dag. Annabelle Van Nieuwenhuyse is een veel gevraagde moderator/presentator voor meertalige culturele en socioculturele evenementen en conferenties. Dat doet ze in het Nederlands, in het Frans, in het Engels en soms in het Duits.

Contact : Laetitia NOLET, Project Manager BFPVS vzw, Kazernestraat 37 - 1000 Brussel, Tél: +32.2.279.65.92

Thema's van dit artikel

Andere artikels met hetzelfde thema

Laatste update

"Verantwoord delen van de openbare ruimte: de lokale aanpak", Studiedag van het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden, 7/6/2018, Namen
7 Juni 2018

U bent van harte welkom op de tweede nationale bijeenkomst van het Belgisch Forum over het (...)...

Thema's

Agenda

07
06
2018


28
05
2018


23
03
2018