Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Thema’s

VAD: Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen

Voorstelling van VAD

- VAD, de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw, overkoepelt het merendeel van de Vlaamse organisaties die werken rond de thematiek van alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie en gokken.

- VAD wil vanuit een gezondheids- en welzijnsperspectief de Vlaamse bevolking in het algemeen en intermediairs in het bijzonder deskundiger maken in het omgaan met alcohol en andere drugs.

- Kernfuncties

- VAD is er voor iedereen: algemene bevolking, intermediairs in de maatschappelijke sectoren, overheid, de pers, VAD-leden en andere organisaties die professioneel met preventie en hulpverlening bezig zijn.

- De pijlers van de VAD-werking zijn: informatieverstrekking via onder andere de DrugLijn, studie en onderzoek, preventie, hulpverlening, vorming en beleidsvoorbereiding.

Als lid van het VAD-onderzoeksplatform is het onderzoeksaanbod van VAD u allicht bekend. Maar misschien kent u niet al hun troeven, of komt er binnenkort een opportuniteit om andere partners in contact te brengen met hun netwerk. Dan kan u gebruik maken van hun nieuwe voorstellingsfolder, die u hierbij als bijlage vindt. In die folder staat bondig opgesomd wat VAD doet, welke expertise ze in huis hebben en hoe ze een brugfunctie opnemen tussen onderzoek, beleid en praktijk. Er is ook aandacht voor organisaties die met VAD en het VAD-onderzoeksplatform willen samenwerken.

Wij hopen dat de folder uw kennis over en interesse in het onderzoeksaanbod van VAD opfrist en dat wij het VAD-onderzoeksplatform verder kunnen profileren als interessante partner voor Vlaanderen. Om ze aanbod zo breed mogelijk bekend te maken, ook buiten Vlaanderen en Nederland, hebben ze een Nederlands-Franse en een Nederlands-Engelse versie van de folder gemaakt.

Andere links:
- Uitnodiging op de studiedag op 7/6/16 over “Gender, preventie en behandeling van alcohol- en drugproblemen”. Hieronder vindt u de uitnodiging. In opdracht van Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) en de FOD Volksgezondheid start binnenkort het onderzoeksproject ‘Gender-sensitieve behandeling en preventie voor alcohol en druggebruikers’ (GEN-STAR). Dit onderzoek heeft de bedoeling om gendersensitiviteit na te gaan in alcohol- en drugpreventie en -behandeling. Bovendien brengt het ook de struikelblokken en problemen die vrouwen en meisjes hierbij ervaren in kaart. Onderzoekers van de Universiteit Gent, Hogeschool Gent en het Wetenschappelijke Instituut Volksgezondheid voeren dit onderzoek uit, in samenwerking met VAD, Fédito-Bruxelles en Eurotox. Op 7 juni 2016 brengen we een duidelijk overzicht van de internationale stand van zaken rond het thema tijdens een studiedag in Brussel.

Thema's van dit artikel

Andere artikels met hetzelfde thema

Laatste update

"De openbare ruimte : het verantwoord delen en de lokale innovaties", 11/12/2018, Brussel : Studiedag van het Belgisch Forum
11 juni 2018

U bent van harte welkom op de derde nationale bijeenkomst van het Belgisch Forum over het thema (...)...

Thema's

Agenda

11
12
2018


15
11
2018


15
10
2018