Forum Belge pour la Prévention et la Sécurité Urbaine

Autres événements

Uitnodiging colloquium : ’Fysiek, psychisch en seksueel geweld tijdens de zwangerschap’ (01/12/2015, Flagey-gebouw Brussel)

Om deze campagne rond partnergeweld dit jaar af te sluiten, nodigen ze u graag uit op het colloquium rond het thema ‘Fysiek, psychisch en seksueel geweld tijdens de zwangerschap’.

Tijdens dit colloquium zullen de resultaten voorgesteld worden van een interventiestudie, uitgevoerd door de Universiteit van Gent, naar geweld in de zwangerschapsperiode. Er zal onder andere ingegaan worden op de prevalentie van geweld, het nut van screenen naar geweld én van het doorverwijzen naar hulpverlening. De uiteenzetting van de studie wordt gevolgd door een panelgesprek en discussie met experten uit de medische en academische sector.

Een gedetailleerd programma van het colloquium vindt u hieronder.

Dit colloquium zal plaatshebben op dinsdag 1 december van 9u00 tot 12u45, in zaal 5 van het Flageygebouw, Heilig-Kruisplein, 1050 Elsene (Zaal 5 is toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit). Onthaal met koffie vanaf 9u00. Na het colloquium wordt een lichte lunch voorzien.

Mag ik u vragen om uiterlijk op 25 november uw inschrijving te bevestigen. Wegens het beperkt aantal plaatsen is inschrijven voor het colloquium verplicht.

Bianca Debaets
Brusselse Staatssecretaris voor Gelijke Kansen

Dans la même rubrique

Thème(s) lié(s) à cet article

Nos thématiques

Agenda

11
12
2018


15
11
2018


15
10
2018