Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Thema’s

TRANSIT: Crisisopvangcentrum voor druggebruikers + LAIRR Project

I. Voorstelling van TRANSIT

Transit, ingehuldigd op 18 september 1995, is een initiatief van de burgemeesters van de 10 Brusselse gemeenten die over een veiligheidscontract beschikken.
Dit project werd gerealiseerd dankzij de steun van de federale, regionale en gemeentelijke overheden.

De drugproblematiek omhelst niet enkel het bestrijden van de drug-handel, maar vooral het opstarten van een politiek gericht op het onthaal en de resocialisering van de druggebruikers.

Oorspronkelijk werd Transit opgestart als opvang voor druggebruikers, die werden aangehouden door de politie of doorverwezen door officiële instellingen. Dit objectief werd echter snel uitgebreid zodat het centrum uiteindelijk opgericht werd met als doel: bieden van psycho-sociale hulp aan alle druggebruikers.

Hoe Transit en haar taak omschrijven?

Transit is een open niet-therapeutisch centrum* voor meerderjarige druggebruikers (vrouwen, mannen en koppels met of zonder kinderen).

Wij vangen niet alleen druggebruikers aangehouden door de politie, doorverwezen door gemeentelijke of justitiële instanties op, maar ook en vooral druggebruikers die op eigen initiatief, zonder tussenpersoon hulp komen zoeken. Onder onze residenten vinden wij tevens de druggebruikers die naar aanleiding van een contractbreuk met andere centra uit het therapeutische netwerk bij ons komen aankloppen.

Transit ontwikkelde twee activiteiten: het dagcentrum en het verblijfscentrum.
Naargelang de hulpvraag, wordt de druggebruiker enkel overdag opgevangen of gaan we over tot een korte opvang, d.w.z. gemiddeld 12 dagen.
Eén van onze belangrijkste taken bestaat erin de crisissituatie, waarin de druggebruiker zich bevindt, aan te pakken. Wij trachten acute hulp te bieden in deze situatie, waar fysieke, psychische en sociale problemen aan de orde zijn.

Om deze rol te kunnen vervullen is het centrum 24u op 24 open, het hele jaar door.

Het uitgansprincipe van Transit is de laagdrempelige opvang. De drug-gebruiker moet niet beschikken over een inkomstenbron of in orde zijn met de sociale zekerheid om in aanmerking te komen voor een opname in het dagcentrum of in het verblijfscentrum. Er gaan ook geen intakegesprekken aan vooraf en abstinentie wordt niet verwacht.

Daarenboven zijn alle diensten die Transit aanbiedt gratis: overnachting, maaltijden, deelname aan de activiteiten en de aangeboden psycho-sociale hulp. Transit neemt de medische kosten voor residenten zonder inkomen voor zijn rekening gedurende hun verblijf.

Wat zijn onze doelstellingen ?

De problematiek van de opgevangen druggebruikers is vaak herkenbaar: verlies van de sociale verworvenheden en problemen op gezondheidsvlak.
Via het terugwinnen van hun sociale rechten probeert Transit de reintegratie van de gebruikers te bevorderen. Dikwijls zijn talrijke socio-administratieve stappen nodig die bemoeilijkt worden door de zware, trage en vaak paradoxale administratieve procedures.

Het is dan ook niet altijd mogelijk deze situatie binnen de 12 dagen op te lossen. Het verlies van hun rechten gaat bovendien meestal gepaard met zware juridische problemen. Indien de situatie na hun verblijf niet geregulariseerd is, kunnen zij steeds naar het dagcentrum komen om de procedure te vervoledigen.

Het regulariseren van socio-administratieve problemen is primordiaal voor het opstarten van een project hetzij van sociale hetzij van therapeutische aard. Bovendien besteed de psycho-sociale ploeg ook veel aandacht aan de persoon van de druggebruiker en tracht zij de problemen en conflicten zo juist mogelijk te situeren.

Tijdens het verblijf in Transit kan de gebruiker op adem komen, zijn behoeften te kennen geven en projecten plannen.
Het geheel van dit psycho-sociaal werk laat ons toe het tweede objectief te bereiken nl. de doorverwijzing d.w.z. de realisatie van een project (opname in een therapeutisch centrum, in een ziekenhuis, reïntegratie in de familiekring, opvang in een onthaaltehuis of individuele woning, al dan niet onder begeleiding.

De hulpvraag wordt individueel bepaald maar met respect voor de keuze van de gebruiker.

Om deze rol zo goed mogelijk te vervullen en de doelstellingen te bereiken is er een multidisciplinair team aanwezig: sociaal assistenten, een psycholoog, een verpleegster en opvoeders. Het personeel werkt in ploegen met dag- en nachturen, met uitzondering van de psycholoog, de verpleegster en twee verantwoordelijken voor de sociale dienst.
Het beheer van de instelling is toevertrouwd aan een coördinatrice bijgestaan door een adjunct en een administratieve ploeg bestaande uit 2 personen.
De huishoudelijke dienst wordt gedeeltelijk verzorgd door een klusjesman.

Waarom opteerde Transit voor een niet-therapeutisch project?

In de Brusselse regio vindt men een uitgebreid therapeutisch netwerk voor de hulp aan druggebruikers. Het leek ons dus belangrijker ons te richten tot de ontbrekende eerste lijnshulp met psycho-sociale begeleiding en residentiële crisisopvang.

Wat gebeurt er met de druggebruikers bij wie het contract met een therapeutisch centrum verbroken is?

Een groot aantal personen die tijdelijk uitgesloten werden uit een therapeutisch centrum worden in Transit opgevangen. Voor hen is Transit een alternatief voor de straat. Deze ‘vangnet’-functie is nieuw en niet voorzien bij het opstarten van het project.

Muriel Goessens
Coördinatrice

V.Z.W. TRANSIT Tel: 02/215 89 90
Stephensonstraat 96 Fax: 02/215 60 10
1000 Brussel E-Mail: transit.asbl@skynet.be

II. LAIRR Project (Informatie en onthaal rond Risicopreventie):

Om meer info te bereiken, click op LAIRR.

Thema's van dit artikel

Andere artikels met hetzelfde thema

Laatste update

"De openbare ruimte : het verantwoord delen en de lokale innovaties", 11/12/2018, Brussel : Studiedag van het Belgisch Forum
11 juni 2018

U bent van harte welkom op de derde nationale bijeenkomst van het Belgisch Forum over het thema (...)...

Thema's

Agenda

12
06
2019


11
12
2018


15
11
2018