Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Thema’s

Synthesis van de colloquiums over cannabis

Cannabis…. Iedereen spreekt erover. Sinds jaren. Maar van artikels naar reportage, oppervlakkige informatie naar sensationele feiten, waar staan wij de dag van vandaag?
Wat is de stand van zaken? Hoe passen de cannabis gebruikers in het kader van onze realiteit? Welke arbeiders hebben in de praktijk direct te maken met het gebruik ervan. Worden er maatregelen genomen of dringen er zich op in de verschillende sferen?
Welke gemeenschappelijke pistes voor een meer coherent beheer van deze fenomenen kunnen wij uittekenen?

Instituten, lid van de Brusselse federatie van instituten m.b.t. de toxicomanie (FEDITO) zijn erkend voor hun preventieacties betreffende verslaving, hulpverlening, verzorging van verslaafden en het sociaal en professioneel re-integreren. Deze diensten verzekeren de opleiding van professionelen. Zij onthalen personen die afhankelijk zijn, een ontwenningskuur volgen, organiseren consultaties en verzekeren een substitutiebehandeling. De acties worden gevoerd in leef – en consumptieplaatsen (werkplaats, feestgelegenheden, scholen ,

gevangenissen). De gespecialiseerde sector, gezien de complexe en multipele inzet, biedt een waaier van antwoorden die het dichtst aanleunt bij de realiteit van de psychotropische consumptie.

Waarom werden deze “cannabis ontmoetingen” georganiseerd?
Met het oog op het onderhouden of stabiliseren van de psychische en mentale gezondheid van de gebruikers van psychoactieve producten, heeft de FEDITO de standpunten van de personen, die dagelijks met deze problematiek te maken hebben, willen delen en laten kennen. Zij heeft de vaststellingen, visies en voorstellen gecompileerd. Pragmatisch, realistisch, niet-moraliserend en coherent met de realiteit worden zij door de mensen van de sector eenstemmig onthaald.

Deze genuanceerde en realistische redenering overschrijdt de drempel niet. Een van de problematische aspecten bij het gebruik van illegale psychotrope is misschien wel de gemeenschappelijke redering die erop wordt nagehouden. De sociale voorstelling van een “verslaafde”, de stereotypes betreffende drugverslaafden en de veralgemening dragen, zoals het gebruik en misbruik van drugs zelf, evenveel bij tot de sociale uitsluiting van deze personen.
Het is niet mogelijk vandaag de dag “neutraal” te blijven. Het gaat hier over de verantwoordelijkheid als vertegenwoordigers van de sector maar ook als burger. Indien onze gemeenschappelijke bekommernis “het geven van gelijke kansen aan iedereen” betreft, dan is het van onze kant geen misbruik te spreken over de noodzakelijkheid van een engagement in plaats van een neutraliteit dat door de meest betrokken medeburgers zou kunnen betiteld worden als een grote toegevendheid.

Hierbij vindt u de synthesis van deze colloquium’s.

Thema's van dit artikel

Andere artikels met hetzelfde thema

Laatste update

"De openbare ruimte : het verantwoord delen en de lokale innovaties", 11/12/2018, Brussel : Studiedag van het Belgisch Forum
11 juni 2018

U bent van harte welkom op de derde nationale bijeenkomst van het Belgisch Forum over het thema (...)...

Thema's

Agenda

11
12
2018


15
11
2018


15
10
2018