Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Activiteiten van BFPVS en van zijn gemeenten

Studiedag rond prostitutie

Op vraag van het kabinet van de Minister-President van het Hoofdstedelijk Brussels Gewest en aansluitend op een studie die het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid afgelopen jaar verwezenlijkten, organiseert het BOPV op vrijdag 30 oktober in het BIP een studiedag over prostitutie in Brussel, samen met de terreinactoren van het Gewest: gemeenten, verenigingen, politie, parket.

Het programma wordt opgebouwd rond drie krachtlijnen: de gemeenten en de leefomgeving, preventie en de politionele en gerechtelijke aanpak. U ontvangt het binnenkort.

Wetende dat agenda’s vlug vol geraken, bezorgen wij u alvast deze “pre-uitnodiging” die u naar alle geïnteresseerden mag doorsturen, met dien verstande uiteraard dat het aantal plaatsen beperkt is.

Gelieve ons per mail op dit adres te laten weten of wij op uw aanwezigheid kunnen rekenen, en vermeld daarbij uw contactgegevens (naam, voornaam, functie, instelling) en of uw aan de lunch deelneemt (gratis).

U zult zo gauw mogelijk een bevestigingsmail ontvangen, rekening houdend met het aantal plaatsen.

Thema's van dit artikel

Thema's

Agenda

11
12
2018


15
11
2018


15
10
2018