Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Thema’s

Studiedag over verslaving (Brussel, 15/04/2008)

Het Overleg Drugsverslaving Brussel organiseert een studiedag over verslavingen te Brussel. Zij acht het wenselijk dat terreinactoren en de gewone burgers zich kunnen uitspreken over de uitwerking van een samenhangend beleid in Brussel en dit in aanwezigheid van de Brusselse parlementsleden.

De commissie waarvan de heer CATTACHIN lid is, heeft een verslag opgesteld met als titel "psychoactief ch".

Deze titel wil een inachtneming van alle psychoactieve producten aangeven, of ze nu wettelijk (alcohol, tabak, geneesmiddelen, …) of illegaal zijn (cannabis, heroïne, cocaïne, ...). Dit project wil de benadering van de risicovermindering uitbreiden tot de wettelijke producten, de commissie behandelt eveneens de kwestie van de psychoactieve producten vanuit het oogpunt van de markteconomie.

Klik op de link voor de uitnodiging voor deze studiedag:

Thema's van dit artikel

Andere artikels met hetzelfde thema

Laatste update

"De openbare ruimte : het verantwoord delen en de lokale innovaties", 11/12/2018, Brussel : Studiedag van het Belgisch Forum
11 juni 2018

U bent van harte welkom op de derde nationale bijeenkomst van het Belgisch Forum over het thema (...)...

Thema's

Agenda

11
12
2018


15
11
2018


15
10
2018