Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Activiteiten van BFPVS en van zijn gemeenten

Studiedag Burgers en Veiligheid

Tijdens deze studiedag werden de resultaten van vijf Nederlandse proeftuinen en fora voorgesteld en de handleiding met praktijkvoorbeelden in de strijd tegen het onveiligheidsgevoel, met de medewerking van inwoners en gebruikers.

Het doelpubliek waren voornamelijk technici in preventie en veiligheid (sociale werkers, coördinatoren van gemeentelijke preventieprojecten, politie) en lokale Franstalige verkozenen. Er waren zeker een honderdtal geïnteresseerden aanwezig.

Volgende doelstellingen werden naar voren geschoven: 3 luiken

Op donderdag 28 mei kan u deze studiedag bijwonen in het Frans, georganiseerd door het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden.

Programma

Voorsterlling van Leo Eestermans, VVSG : Verslag over de ervaringen van het werken met "proeftuinen"
Voorstelling van Paul Ponsaers, Universiteit Gent : Van toeschouwer tot medespeler, Onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse

Deelnemerslijst

Thema's van dit artikel

Thema's

Agenda

11
12
2018


15
11
2018


15
10
2018