Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Andere evenementen

Studiedag : "10 jaar bemiddeling in het kader van de G.A.S.: een middel tot dialoog voor de steden"

Programma en praktische info hieronder

U kunt ook de uitnodiging hier op het website van het POD MI lezen

Sedert 2007 biedt de Belgische federale staat een aantal grote steden een jaarlijkse financiële tegemoetkoming voor de aanwerving van een bemiddelaar in kader van de gemeentelijke administratieve sancties. Deze sancties zijn sedert 1999 bij wet mogelijk en stelt lokale besturen in staat om mensen te sanctioneren indien er overlastinbreuken worden gepleegd. Denk aan wildplassen, beschadigingen, sluikstorten, geluidsoverlast, hondenpoep, …

De wetgever heeft voorzien dat er ten aanzien van minderjarigen (vanaf 14/16 jaar) die een inbreuk plegen op het politiereglement niet meteen een boete kan worden opgelegd, maar wel dat deze jongeren de (verplichte) mogelijkheid moet worden geboden om het probleem in dialoog, via bemiddeling, aan te pakken en op te lossen.

De POD maatschappelijke Integratie heeft de afgelopen 10 jaar de mogelijkheden en meerwaarde van dit instrument zien groeien. Het besef om overlastproblemen via dialoog en bijgevolg op een duurzame en preventieve manier aan te pakken geraakt meer en meer ingeburgerd. Enerzijds doen meer lokale besturen beroep op een bemiddelaar om overlastconflicten aan te pakken, en anderzijds worden meer conflicten via deze preventieve weg opgelost.

Om deze methodiek en het potentieel ervan nog meer in het daglicht te plaatsen, organiseert de POD Maatschappelijke Integratie op dinsdag 13 juni 2017 een studiedag te Residence Palace (Wetstraat 155, 1048 Brussel).

Deze studiedag beoogt de steden en gemeenten en andere belanghebbenden te informeren over de mogelijkheden van de bemiddeling als instrument in het voorkomen van overlast. De focus van deze studiedag ligt dan ook op de praktische toepassing van bemiddeling in kader van de gemeentelijke administratieve sancties; dit telkens met een kritische blik zowel vanuit mensen uit de praktijk, als externe deskundigen.

Deelname is gratis mits voorafgaande inschrijving (via link hieronder). Plaatsen zijn beperkt.

Praktische informatie

Wanneer ?

13 juni 2017, van 09 tot 17 uur

Waar ?

Residence Palace, Brussel (click hier voor meer informatie)

Hoeveel ?

Deelname is gratis, maar plaatsen zijn beperkt. Gelieve u in te schrijven, door deze link

Programma

09u00 : Onthaal en inschrijving

09u25 : Welkomstwoord door dhr. Julien Van Geertsom, voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie

09u30 : Inleiding door mevr. Zuhal Demir, Staatssecretaris belast met Grote Steden

09u45 : 10 jaar GAS-bemiddeling: Analyse en Evoluties van een nieuw middel.
• Anita Opfergelt en Gilbert Chabrillat (Task force GAS van de POD MI);
• Eric Lancksweerdt (Hoofddocent Universiteit Hasselt)

10u30 : Koffiepauze

10u45 : Een GAS-bemiddelaar aan het werk: goede praktijken en uitdagingen, hoe de verschillende functies combineren ? 2 bemiddelaars aan het woord:
Wat is de meerwaarde van de GAS-bemiddelaar in de strijd tegen overlast ? - Anne Bourgeois (lokale bemiddelaar – Politiezone Oudergem/Bosvoorde/Ukkel)
De uitdagingen van de GAS-bemiddelaar: hoe hen het hoofd bieden ? - Kaat Meylemans (lokaal bemiddelaar, Gerechtelijk Arrondissement Vilvoorde)

11u40 : Eerste ronde tafel
Preventie en Bemiddeling in de steden: hoe een geïntegreerd instrument ontwikkelen die dialoog bevordert ? Het standpunt van 3 burgemeesters van de 3 gewesten.
Met de aanwezigheid van Charles Picqué, burgemeester van Sint-Gillis.

12u30 : Debat tussen de zaal en de sprekers van de voormiddag, o.l.v. Julien Van Geertsom

13u00 : Lunchpauze

14u00 : Tweede ronde tafel
Steden en hun strijd tegen overlast: welke initiatieven ontwikkelen? Wie rond de tafel brengen ? Welke rol voor de GAS-bemiddelaar ?
o.l.v. Rik Baeten (Schepen van Sociale Cohesie – Etterbeek), in aanwezigheid van 5 deskundigen, waaronder:
• Roland Houbrechts (lokaal bemiddelaar Gerechtelijk Arrondissement Marche-en-Famenne)
• Catherine Vander Straeten (hoofd van de Preventiedienst, stad Vilvoorde)

14u50 : Debat met de zaal

15u10 : Koffiepauze

15u20 : Derde ronde tafel
De G.A.S.: geldboetes, lokale bemiddeling en gemeenschapsdienst: welk instrumentkrijgt de voorkeur? Welke rol hebben de verschillende betrokken partijen (overtreder , slachtoffer, sanctionerend ambtenaar, bemiddelaar, …) ?
In aanwezigheid van 5 deskundigen, waaronder :
• Pauline Wallemacq (lokaal bemiddelaar Politiezone Brussel-West)
• Daisy Nauwelaerts (lokaal bemiddelaar Gerechtelijk Arrondissement Antwerpen)
• Eric Lancksweerdt (Universiteit Hasselt)

16u10 : Debat met de zaal

16u30 : Besluiten door dhr. Alexandre Lesiw, directeur-generaal van de POD MI

Thema's van dit artikel

Thema's

Agenda

11
12
2018


15
11
2018


15
10
2018