Nos missions

Sociaal voorwerp

Het BFPVS vzw heeft als doelstellingen :

- Programma’s voor de preventie van en de strijd tegen de stedelijke onveiligheid, uitgewerkt door de Belgische steden en gemeenten, promoten, verdedigen, voorstellen en coördineren ;

- Een samenhangend en georganiseerd beleid in de strijd tegen de onveiligheid uitwerken en hiervoor ervaringen en informatie uitwisselen, vormingen geven of proefprojecten op punt stellen om eventueel uit te testen ;

- Programma’s, uitgewerkt door de steden en gemeenten, bevorderen, verdedigen en naar buiten brengen ;

- Een vertegenwoordiging hebben binnen elk nationale of internationale organisatie die dezelfde doelen nastreeft ;

- Een belangrijke partner zijn voor elke nationale of internationale instelling die een preventiebeleid uitwerkt.

Het voorwerp van het Belgisch Forum is opgenomen in artikel 3 van de statuten van de vzw :

"De doelstellingen van de vereniging zijn de promotie, de verdediging, de presentatie en de coördinatie van de preventieprogramma‘s en programma’s ter bestrijding van de stedelijke onveiligheid, die door de Belgische steden en gemeenten uitgewerkt worden. Om te beantwoorden aan haar doelstellingen zal zij elke actie doorvoeren die in de lijn ligt van een reflectie op het verantwoordelijke staatsburgerschap, op de onzekerheid die een ondraaglijke afbreuk doet aan de democratie en aan de kwaliteit van het leven en op de noodzaak van een geïntegreerde preventie die rekening houdt met de slachtoffers. Hierbij worden zowel acties ontwikkeld in de strijd tegen de sociale uitsluiting als sociopreventieve acties tegen de criminaliteit. Deze acties worden ontwikkeld complementair aan de acties van de lokale politie en justitie. Zij mag meewerken en zich interesseren voor elke actie die strookt met haar doelstelling. Zij mag alle handelingen uitvoeren die indirect of direct betrekking hebben op haar doelstelling. Zij mag eveneens elke dienst of instelling oprichten en beheren die haar doelstelling nastreeft."

Hierbij vindt u de volledige en huidige versie van de statuten van het Belgisch Forum.

Meer informatie

Thème(s) lié(s) à cet article

Agenda