Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Andere evenementen

Slotconferentie JAM Justice And Management : Huis van de parlementsleden, Brussel


Het Consortium JAM - Justice And Management nodigt u graag uit voor de slotconferentie die zal plaatsvinden op 23 maart 2018 in het Huis van de parlementsleden te Brussel.
Het Project JAM - Justice And Management : the stakes for the transition to a modernized judicial is het resultaat van een samenwerking tussen de Universiteit Antwerpen, de Universiteit van Luik en het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. Het maakt deel uit van het onderzoeksprogramma BRAIN-be, dat gefinancierd wordt door het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO).
Dat onderzoek heeft tot doel het analyseren en omschrijven van de transformationele processen die de Belgische gerechtelijke en politionele organisaties vorm geven en van de minder zichtbare aspecten van de hervormingsplannen, en dit door middel van drie verschillende invalshoeken: van de externe betrokken partijen (WP1), van de korpsoversten – managers (WP2) en van de actoren uit de administratie (WP3).
Voor meer informatie over het onderzoeksproject

Thema's van dit artikel

Thema's

Agenda

11
12
2018


15
11
2018


15
10
2018