Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Activiteiten van BFPVS en van zijn gemeenten

Risicobeperkende verbruikersruimtes : gekruiste blikken in Brussels Hoofdstedelijk Gewest

GEKRUISTE BLIKKEN IN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Risicobeperkende verbruikersruimtes zijn een van de effectieve middelen in de benadering van drugsgebruik door injectie, ze dragen bij aan de sociale cohesie en het veiliger maken van openbare ruimtes. Een evaluatie door het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslavingen bevestigt dit. Het bevestigt eveneens de vaststelling, gemaakt door de actoren van het Platform Lokale Drugscoördinatie, dat de realiteit van ’straatdrugs in onze steden’ niet ontsnapt aan de nood om zulke instrumenten voor interventie te ontwikkelen. In Brussel is het moment gekomen om hun implementatie voor te stellen volgens een contextualisering van open scènes van gebruik, van de kosten-batenverhouding, van een analyse van de benodigdheden en van het verzet tegen het project. Er staat veel op het spel.

Deze studiedag gaat verder in op het momentum opgebouwd door twee openbare bijeenkomsten die specifiek rond het thema van risicobeperkende verbruikersruimtes werden georganiseerd. De eerste, die doorging in Charleroi op 24 oktober 2013, is ingegaan op de bestaande materie in dit domein, ze heeft de nood onderstreept om door te gaan met reflecteren over de mogelijkheid om de vijf grote steden van België ermee uit te rusten (Brussel, Charleroi, Luik, Gent en Antwerpen). Ze heeft ook een debat ingeleid over de wetgevende component in verband met het proces van operationalisering van het nieuwe systeem voor het beheer van drugsgebruik op het grondgebied. De stad Luik heeft, door de organisatie van een tweede bijeenkomst, geïntroduceerd door burgemeester Willy Demeyer, dit aspect verder ontwikkeld op 5 februari 2014.

De Lokale Drugscoördinatie Brussel (LDCB) zal 28 april aanstaande, in het stadhuis van Brussel, die gestarte reflectie verder zetten door het kijken naar het nut van risicobeperkende verbruikersruimtes in termen van veiligheid en volksgezondheid. Dit symposium wordt georganiseerd door LDCB (een netwerk van het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden), met ondersteuning van FEDITO Brussel, Liaison Antiprohibistionniste, het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de stad Brussel.

Hierbij vindt u een gedetailleerde programma van de dag, en het verslag van het colloquim van 28 april 2015 "3e Bijeenkomst over harmreduction in gebruikersruimtes"

PLURIDISCIPLINAIRE VISIE VANUIT HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Een initiatief van de LDCB (een netwerk van het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden), met ondersteuning van FEDITO Brussel, Liaison Antiprohibistionniste, het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de stad Brussel.
Annexe 1 : Le programme de la journée (français)
Annexe 2 : Le programme de la journée (néerlandais)
Annexe 3 : Liste des participants
Annexe 4 : Discours de Monsieur Yvan Mayeur, bourgmestre de la Ville de Bruxelles
Annexe 5 : Intervention de Sébastien Alexandre, directeur de la Fedito Bruxelloise
Annexe 6 : Intervention de Stéphane Heymans de Médecins du Monde.
Annexe 7 : Intervention de Cécile Béduwé de Modus Vivendi et de Lucia Casero d’Eurotox
Annexe 8 : Intervention d’Olivier Vanderhaeghen, fonctionnaire de prévention de Molenbeek-Saint-Jean
Annexe 9 : Intervention de Pierre Colignon, directeur de la division de la zone de police de Bruxelles-Ouest.
Annexe 10 : Intervention de Julien Fanelli, responsables de projets de l’asbl Transit
Annexe 11 : Intervention de Léonard Michelot, éducateur de rue à l’asbl Transit
Annexe 12 : Intervention de Mar Gomez, éducatrice de rue à l’asbl Transit
Annexe 13 : Discours de clôture de Monsieur Rudi Vervoort, Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale
Annexe 14 : Appel à soutenir l’ouverture de SCMR en Belgique
Annexe 15 : Proposition de loi déposée par Monsieur Willy Demeyer, bourgmestre de Liège
Annexe 16 : Carte Blanche parue dans La Libre Belgique du 25 avril 2015
Annexe 17 : Article SCMR Alter Echos

Meer informatie op de websites van het BFPVS en van Transit vzw.

Thema's van dit artikel

Thema's

Agenda

11
12
2018


15
11
2018


15
10
2018