Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Jobs, stages en opleidingen

Rekrutering van medewerker voor het mobiele team van het netwerk Bru-Stars

Gelieve hierbij het rekruteringsdossier voor een medewerker voor het mobiele team van het netwerk Bru-Stars, Brussels netwerk geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren.

Meer informatie

Plate-forme de Concertation pour la Santé Mentale en Région de Bruxelles-Capitale – Rue de l’Association 15 à 1000 Bruxelles
Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Gebied Brussel-Hoofdstad – Verenigingstraat 15 te 1000 Brussel

Thema's van dit artikel

Thema's

Agenda

11
12
2018


15
11
2018


15
10
2018