Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Thema’s

Rapport ‘Burgerparticipatie in Gent’

Het rapport ‘Burgerparticipatie in Gent’ geeft een overzicht van de participatie-arrangementen in stad Gent vanaf 1977 tot nu. Eerst en vooral is het duidelijk dat er in Gent een sterke toename is van het aantal participatie-arrangementen opgezet door de stadsdiensten. Het valt niet te ontkennen dat een groot aantal participatie-arrangementen zijn opgezet onder de (financiële) impuls van de Vlaamse overheid. Een tweede objectieve vaststelling is dat het aantal professionelen in en rond de participatie-arrangementen sterk is toegenomen. Veel stadsambtenaren van verschillende diensten zijn de laatste decennia in de frontlijn ingezet. Ten derde is het duidelijk dat de stad meer en strakker gaat regisseren. Door de inzet van heel wat initiatieven door verschillende diensten worden op die manier reacties van burgers gekanaliseerd. Het valt ook op dat het Gentse stadsbestuur meer en meer ‘gebruik’ maakt van de aanwezige structuren tussen staat en burger, de burgermaatschappij. Naast de rol van verenigingen en organisaties kunnen we ook niet voorbij aan de rol van sleutelfiguren die participatie-arrangementen trekken en faciliteren.

Dezeure Karolien, Van Assche Jo, De Rynck Filip, Reynaert Herwig i.s.m. Steyvers Kristof, Wayenberg Ellen & Ackaert Johan (2009). Burgerparticipatie in Gent. Een overzicht van de evolutie van participatie-arrangementen (1977-2009). 143 p.

Meer info

Thema's van dit artikel

Laatste update

De openbare ruimte: het verantwoord delen, de uitdagingen en de lokale antwoorden, Studiedag van het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden, 7/6/2018, Namen
7 juni 2018

U bent van harte welkom op de tweede nationale bijeenkomst van het Belgisch Forum over het (...)...

Thema's

Agenda

18
09
2018


13
09
2018


13
06
2018