Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Thema’s

Project- en actiesite rond schoolwelbevinden voor professionals : website PASS

PASS (Project- en actiesite rond schoolwelbevinden voor professionals) is nu on line op het volgende adres.

Deze site telt een tweehonderdtal diensten, instellingen en verenigingen die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die informatie, begeleiding, ondersteuning, projecten, animaties, enz. aanbieden om het schoolwelbevinden te bevorderen. Deze werd door de brusselse gemeentelijke schoolsdiensten, met de steun van het Hoofdstedelijk Brussels Gewest, van het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden en de brusselse gemeenten.

Verdere informatie

Thema's van dit artikel

Andere artikels met hetzelfde thema

Laatste update

"De openbare ruimte : het verantwoord delen en de lokale innovaties", 11/12/2018, Brussel : Studiedag van het Belgisch Forum
11 juni 2018

U bent van harte welkom op de derde nationale bijeenkomst van het Belgisch Forum over het thema (...)...

Thema's

Agenda

11
12
2018


15
11
2018


15
10
2018