Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Thema’s

Preventie van het gewelddadige radicalisme en gezinsondersteuning

Voor meer informatie over de preventieprojecten van het radicalisme van uw gemeente, over de gezinsondersteuning en over de instellingen leden van het intersectorieel netwerk voor de praktijkenuitwisselingen rond de preventie van het radicalisme, dit sinds 2014 door het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden wordt geleid

Stad Brussel

De preventiecel van het radicalisme van de Stad Brussel stelt zich ten dienste van gezinnen en naasten van personen die dreigen te radicaliseren. De preventiecel kan ook informatie verschaffen aan teruggekeerde strijders of personen in conflictgebieden die naar België wensen terug te keren.

De preventiecel biedt een luisterend oor en verleent advies, in alle vertrouwelijkheid en discretie. Met uw toestemming kan het contactpunt u indien nodig doorverwijzen naar andere bevoegde instanties (psychologische, administratieve, medische, juridische, ... bijstand).

De preventiecel van het radicalisme organiseert ook informatie- en sensibiliseringssessies voor professionals in de Stad Brussel en verenigingen die met dit fenomeen te maken krijgen.

Meer informatie over de diensten van de Preventiecel voor de families

De communcatiedienst en de Celpreventie van het radicalisme van de Stad Brussel stellen u ook graag de videoclip "Nous sommes Bruxellois - Wij zijn Brusselaars"

Persbericht over die clip

"Het gaat goed met de Brusselse gezelligheid en het samenleven. De actualiteit verandert daar weinig aan. Dit is de vaststelling van de preventiecel tegen het radicalisme van de Stad Brussel. Ter gelegenheid van het nieuwe jaar werd een videoclip van 2’30 gemaakt, die dat duidelijk weergeeft. « Sinds ik burgemeester van Brussel ben geworden, ben ik samen met de betrokken diensten de strijd aangegaan tegen de radicalisering van jongeren in bepaalde buurten, verklaart Yvan Mayeur. Er moet proactief actie worden ondernomen om dit fenomeen de kop in te drukken. Maar deze noodzakelijke maatregelen mogen er niet toe leiden dat de bevolking haar vertrouwen in ons verliest. Het is een gewaagde onderneming om voor een wereldstad die gekenmerkt wordt door een grote diversiteit aan inwoners en meningen, één enkele Brusselse identiteit te definiëren. Met deze clip willen we aantonen dat de fundamentele waarden nog steeds door de meeste inwoners en gebruikers worden gedeeld. Ik denk vooral aan respect, nieuwsgierigheid en tolerantie ten aanzien van wie anders is».
De « preventiecel tegen het radicalisme » van BRAVVO, de preventiedienst van de Stad Brussel, stelt zich ter beschikking van familie en naasten van personen die gevaar lopen te radicaliseren. De dienst verleent eveneens informatie aan personen die terugkeren uit conflictgebieden of wensen naar België terug te keren. Een luisterend oor en raadgevingen worden aangeboden binnen een vertrouwelijk en discreet kader. Mits instemming van de betrokken personen wordt naargelang de behoefte doorverwezen naar andere bevoegde diensten (psychologische, administratieve, medische, juridische bijstand...). De cel organiseert eveneens informatiesessies voor professionelen binnen de Stad Brussel en de associatieve sector, die bij dit fenomeen betrokken zijn.
"

Info

Pers contact

Voor meer informatie over de preventieprojecten van het radicalisme van uw gemeente, over de gezinsondersteuning en over de instellingen leden van het Netwerk voor de praktijkenuitwisselingen rond de preventie van het radicalisme, dit sinds 2014 door het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden wordt geleid

Thema's van dit artikel

Andere artikels met hetzelfde thema

Laatste update

"De openbare ruimte : het verantwoord delen en de lokale innovaties", 11/12/2018, Brussel : Studiedag van het Belgisch Forum
11 juni 2018

U bent van harte welkom op de derde nationale bijeenkomst van het Belgisch Forum over het thema (...)...

Thema's

Agenda

11
12
2018


15
11
2018


15
10
2018