Activités du FBPSU et de ses membres

Polarisatie en inzicht in de dynamiek van "Wij><Zij" denken : Nationale evenementen voor de Burgemeesters van het Belgisch Forum met Bart BRANDSMA

Inzicht in de dynamiek van wij-zij denken

Het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden vzw zal vanuit haar ondersteuningsrol van haar lidburgemeesters inzetten op het omgaan met polarisatie omdat dit in de werkzaamheden van onze 60 lidgemeenten werd benoemd als één van de thema’s die een potentieel risico vormen op de ontwrichting van de samenleving.

Daarom nodigen wij u graag op een nationaal evenement : “Polarisatie : Inzicht in de dynamiek van wij-zij denken” uit.

Gelieve de volgende datums in uw agenda vast te stellen. Die sessies worden door het Belgisch Forum vzw voor zijn lidgemeenten (Burgmeesters, Schepen en gemeentelijke professionelen) georganiseerd, met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Nationale ontmoeting voor de Belgische Burgemeesters en Schepen, met simultane vertaling in het Frans en in het Nederlands

Voor de gemeentelijke professionelen

Trainingsessies voor de beleidsmedewerkers en professionelen

"Wij-zij denken heeft impact. Het verrijkt én bedreigt. De stabiliteit van een land, stad, buurt of school, organisatie of bedrijf kan op het spel komen te staan… door polarisatie. We leggen het vergrootglas op de drijfveren, valkuilen en patronen die ieder van ons herkent, privé en in het werkveld waarin we ons bewegen. Wat is het verschil met conflict ? Wat is polarisatie strategie ? Hoe kun je als professional bewust en met voorsprong antwoord geven op wij-zij denken ?
Je leert het Denkkader Polarisatie kennen : de drie basiswetten in geval van polarisatie, de vijf rollen die zijn te onderkennen (Pusher, Joiner, The Silent, Bruggenbouwer en Zondebok) en de vier ‘Game Changers’ om te depolariseren. Aan de hand van praktische situaties krijg je verbanden, inzichten en eye openers voorgeschoteld
." Bart Brandsma

Referencies :

Meer informatie

Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest