<Zij" denken : Nationale trainingssessies voor de leden van het Belgisch Forum vzw" />

Activités du BeFUS asbl et de ses membres

Polarisatie en inzicht in de dynamiek van "Wij><Zij" denken : Nationale trainingssessies voor de leden van het Belgisch Forum vzw

Polarisatie domineert steeds meer onze lokale samenleving. Het fenomeen kan leiden tot openbare overlast en, op termijn, tot de ontwrichting van de sociale cohesie. Polarisatie creëert een sociale dynamiek waarin de politiek verantwoordelijken, de burgemeesters in het bijzonder, een cruciale rol spelen. Door de burgers te helpen om bruggen te bouwen en compromissen te sluiten, is het mogelijk om de ontwikkeling van een confligerend “wij-zij-denken” in een wijk of gemeente te vermijden.

Het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden heeft 25 jaar ervaring met het ondersteunen van lokale verkozenen bij de ontwikkeling van hun preventie- en veiligheidsbeleid en wil de burgemeesters en hun naaste medewerkers helpen deze gevoelige kwestie in rekening te nemen en lokale strategieën te ontwikkelen om polarisatie tegen te gaan.

Met de steun van de FOD Binnenlandse zaken en Brussel Preventie en Veiligheid (van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), nodigt het Forum haar lidgemeenten op een reeks trainingssessies over polarisatie, meer in het bijzonder voor de actoren op het terrein en hun leidinggevenden. Hieronder vindt u de exacte gegevens over de drie halve studiedagen in november, december 2019 en februari 2020. De deelnemers krijgen de kans om een strategie en tools te ontwikkelen om polarisatie op lokaal vlak tegen te gaan. Het aantal plaatsen is beperkt, het personeel van de lidgemeenten van het BFPVS vzw krijgt voorrang.

Trainingssessies

Eerst heeft het Belgisch Forum de burgemeesters en hun medewerkers (schepenen, kabinetschefs, gemeentesecretaris/algemeen directeur) uitgenodigd voor een speciaal evenement rond die thema, en heeft twee data naar keuze voorgesteld : donderdag 19 september van 14 tot 16 uur of vrijdag 20 september van 9.30 tot 11.30 uur, in het Huis van Culturen en Sociale Samenhang van Sint-Jans-Molenbeek. Beide bijeenkomsten werden geleid door Bart BRANDSMA (Inside Polarisation), filosoof en auteur van verschillende werken over het onderwerp. Hierbij vindt u de uitnodigingsbrief van de Voorzitster van het Belgisch Forum vzw voor de Burgemeesters.

Nationale evenementen voor de Belgische Burgemeesters en Schepenen

Daarna heeft het Forum alle professionelen op twee introductielezingen rond polarisatie op 4 oktober 2019 uitgenodigd. Beide bijeenkomsten zullen geleid worden door Bart BRANDSMA (Inside Polarisation), filosoof en auteur van verschillende werken over het onderwerp. De deelname was gratis, en er werd simultane vertaling voorzien in het Nederlands en het Frans.

Professioneel omgaan met polarisatie in je stad of gemeente : introductielezingen

"Wij-zij denken heeft impact. Het verrijkt én bedreigt. De stabiliteit van een land, stad, buurt of school, organisatie of bedrijf kan op het spel komen te staan… door polarisatie. We leggen het vergrootglas op de drijfveren, valkuilen en patronen die ieder van ons herkent, privé en in het werkveld waarin we ons bewegen. Wat is het verschil met conflict ? Wat is polarisatiestrategie ? Hoe kun je als professional bewust en met voorsprong antwoord geven op wij-zij denken ?
Je leert het Denkkader Polarisatie kennen : de drie basiswetten in geval van polarisatie, de vijf rollen die zijn te onderkennen (Pusher, Joiner, The Silent, Bruggenbouwer en Zondebok) en de vier ‘Game Changers’ om te depolariseren. Aan de hand van praktische situaties krijg je verbanden, inzichten en eye openers voorgeschoteld
." Bart Brandsma

Referencies

Meer informatie

Met de steun van Brussel Preventie en Veiligheid (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en FOD Binnenlandse Zaken

Thème(s) lié(s) à cet article

Agenda