Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Activiteiten van BFPVS en van zijn gemeenten

PROJECT « EU RECO STREET VIOLENCE »

Kampt uw stad met problemen door jongeren die geweld plegen ? Heeft u geprobeerd daar iets aan te doen ?

Uw ervaringen interesseren ons !

De opstanden en het geweld dat wordt gepleegd door groepen jongeren in de openbare ruimte zijn onderwerpen die talrijke Europese steden verontrusten. Dat fenomeen wordt steeds zichtbaarder en is in belangrijke mate verantwoordelijk voor het ontstaan van een onveiligheidsgevoel, aangezien het tegenwoordig actief is op drukkere plaatsen zoals winkelcentra, stations en stadscentra.

Een aantal agglomeraties heeft verschillende preventieprogramma’s uitgewerkt, maar desondanks stellen wij vast dat de evaluaties van die ervaringen (politieke beslissingen, lokale praktijkvoeringen, universitaire studies, …) nog te weinig gekend zijn. De kennis en de knowhow over die onderwerpen vormen een reeks “aanbevelingen”, waarvan de meeste niet geëxploiteerd zijn, wegens hun verspreiding en hun moeilijke toegankelijkheid.

Daarom heeft het Efus (European Forum for Urban Security) het project “EU RECO STREET VIOLENCE” gelanceerd om de kennis en de bestaande praktijkvoeringen over dat thema te groeperen. Het project wordt ondersteund door de Europese Commissie en het verenigt eveneens het Belgisch en Spaans forum voor veiligheid in de steden, de regio Emilia-Romagna (Italië), het National Community Safety Network (NCSN, Verenigd Koninkrijk) en de databankenspecialist Psytel.

Concreet is het de bedoeling om de kennis van verschillende bronnen over dat onderwerp te verzamelen en toegankelijk te maken voor de uitvoerders, de beslissers en de onderzoekers. Het wil een “ruimte” creëren met aanbevelingen over geweld op straat dat wordt gepleegd door jeugdbendes in de steden en structuur geven aan die “ruimte” in een online databank.

Hoe deelnemen ?

Klik hier en u zal worden verwezen naar een vragenlijst bestaande uit 5 vragen. Het zal slechts enkele minuten van uw tijd in beslag nemen en het zal ons helpen dit grootschalig project tot een goed einde te brengen.

Alvast bedankt voor uw medewerking !

Voor meer informatie kan u contact opnemen met het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden (BFPVS) op het nummer 02/279.65.91

Thema's van dit artikel

Thema's

Agenda

12
06
2019


11
12
2018


15
11
2018