Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Activiteiten van BFPVS en van zijn gemeenten

Oproep tot intergenerationele projecten en succesvolle initiatieven die spanningen tussen jonge en minder jonge ‘buren’ verzachten

Het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden en de Koning Boudewijnstichting willen zichtbaarheid geven aan succesvolle initiatieven die erin geslaagd zijn om opnieuw een dialoog tot stand te brengen, af te rekenen met vooroordelen en de spanningen tussen jonge en minder jonge ‘buren’ te verzachten. De bedoeling is concrete actiepistes te kunnen voorstellen aan de lokale actoren die worden geconfronteerd met deze problematiek. De geslaagde initiatieven worden voorgesteld op het internet alsook tijdens bijeenkomsten met lokale actoren in de drie gewesten.

Heel wat wijken in Vlaanderen, Brussel en Wallonië worden geconfronteerd met samenlevingsproblemen tussen jongeren en ouderen. De jongeren ’storen’ omdat ze rondhangen op straat, lawaai maken, vandalisme plegen, ... De ouderen voelen zich geïsoleerd en doen gemakkelijk een beroep op de politie. Het onbegrip of het conflict tussen de bewoners heeft vaak een interculturele dimensie.

Heeft uw gemeente of vereniging een goede praktijk ontwikkeld die erin geslaagd is om (opnieuw) een band te creëren tussen jongeren en volwassenen in een wijk die wordt gekenmerkt door spanningen? Dan nodigen we u hierbij uit om die ervaring te delen met anderen.

In het kader van deze actie bieden wij geen financiële steun, maar door te reageren op onze oproep krijgt u wel de gelegenheid om meer zichtbaarheid te geven aan uw initiatieven, erkenning te geven aan uw medewerkers en anderen te inspireren in hun zoektocht naar een afdoend antwoord op samenlevingsproblemen.

Thema's van dit artikel

Thema's

Agenda

11
12
2018


15
11
2018


15
10
2018