Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Andere evenementen

Opleiding :Spreekrecht – spreekplicht – zwijgrecht - zwijgplicht. Wat kan je, mag je als ambtenaar?

De LINC stelt de volgende opleiding voor :

DOELGROEP : Alle ambtenaren

BEGELEIDERS EN DOCENTEN
Prof. dr. Frankie Schram (U.Antwerpen, K.U.Leuven, FOD Binnenlandse Zaken)

INHOUDELIJKE TOELICHTING PROGRAMMA

De meeste ambtenaren gaan om met een veelheid van informatie. Meer en meer rijst de vraag op welke wijze zij over die informatie mogen communiceren. Wanneer informatie een bepaalde mate van gevoeligheid vertoont, zijn er allerlei rechtsregels die de ambtenaren verplichten om deze informatie geheim te houden, of om discreet om te gaan met die informatie. Soms bieden rechtsregels geen oplossing en bieden deontologische regels en morele regels een uitweg. Wie met mensen omgaat wordt soms voor de tweespalt geplaatst: het gerecht inschakelen of zorg bieden? Wat dan met de verplichting om te spreken? In welke mate kan een ambtenaar zich beroepen op een zwijgrecht? En dan is er de relatie met de pers en met de politici.

PROGRAMMA-OVERZICHT & MODULES

1. Het begrippenkader

2. Het algemeen kader: vrijheid van meningsuiting

3. Beperkingen aan de vrijheid van meningsuiting via geheimhoudingsverplichtingen en spreekplicht

4. Verplichting tot spreken

5. Het situationele van spreekrecht en zwijgplicht

PRAKTISCHE ORGANISATIE

Datum: dinsdag 19 januari en 26 januari 2010

Maximum aantal deelnemers: 20

Plaats: Faculty Club, Groot Begijnhof- 3000 Leuven

Kostprijs: 399 euro per deelnemer, betaling na ontvangst van de factuur.

Wijze van inschrijven: via web-inschrijvingsformulier

Annulatie van een inschrijving zonder bijkomende kosten, is mogelijk tot uiterlijk 4 weken voor aanvang van de training. Indien een persoon op een bepaalde opleidingssessie niet aanwezig kan zijn, kan afhankelijk van de vereiste inhoudelijke voorkennis, na verwittiging van het secretariaat, een vervanger van binnen de eigen organisatie gestuurd worden. Meer info annulatie ...

Meer info: secretariaat: Instituut voor de Overheid, Mevr. Anneke Heylen & Inge Vermeulen, Parkstraat 45 - bus 3609, 3000 Leuven, Fax: 016 32 32 67, Tel: 016 32 31 80

Thema's van dit artikel

Thema's

Agenda

12
06
2019


11
12
2018


15
11
2018