Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Andere evenementen

Opleiding : Gemeentelijke administratieve sancties en overlast

De LINC stelt de volgende oleiding voor :

DOELGROEP
Lokale management- en beleidsverantwoordelijken

BEGELEIDER EN DOCENT

prof. dr. Frankie Schram

INHOUDELIJKE TOELICHTING

Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) zijn al een tijdje ingeburgerd, maar toch wordt niet altijd oordeelkundig met dit beleidsinstrument omgesprongen. Gemeentelijke administratieve sancties kunnen een rol spelen bij de aanpak van maatschappelijke overlast. Ze zijn ingebed in een specifiek juridisch kader en zijn omgeven met een aantal juridische problemen. Daarnaast is de keuze om GAS in te voeren niet vanzelfsprekend: een stappenplan moet leiden tot een verantwoorde keuze. Na de keuze voor GAS, moet er ook voldoende oog zijn voor de implementatie van GAS en ook dit moet op een verantwoorde wijze gebeuren.

PROGRAMMA-OVERZICHT

1. Maatschappelijke overlast en overheidsoptreden

2. De aanpak van maatschappelijke overlast

3. De implementatie van GAS

4. Juridische vraagstukken m.b.t. GAS.

PRAKTISCHE ORGANISATIE

Datum: dinsdag 23 november 2010
aanvangsuur: 9.30 uur, einduur: 17 uur

Aantal deelnemers: maximum 20

Plaats: Faculty Club, Groot Begijnhof - 3000 Leuven

Kostprijs: 210 euro per deelnemer (incl. documentatie en lunch)
Na erkenning van deze opleiding door het Vormingscentrum voor Lokale Besturen, wordt de prijs verminderd tot 160 euro voor een deelnemer uit een lokaal bestuur.
Betaling na ontvangst van factuur.

Wijze van inschrijven: bij voorkeur via web.

Annulatie van een inschrijving zonder bijkomende kosten, is mogelijk tot uiterlijk 4 weken voor aanvang van de training. Indien een persoon op een bepaalde opleidingssessie niet aanwezig kan zijn, kan afhankelijk van de vereiste inhoudelijke voorkennis, na verwittiging van het secretariaat, een vervanger van binnen de eigen organisatie gestuurd worden. Meer info annulatie ...

Meer info: secretariaat: Instituut voor de Overheid, Mevr. Anneke Heylen & Inge Vermeulen, Parkstraat 45 - bus 3609, 3000 Leuven, Fax: 016 32 32 67, Tel: 016 32 31 80

Thema's van dit artikel

Thema's

Agenda

11
12
2018


15
11
2018


15
10
2018