Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Articles pour la Newsletter

Newsletter Juni 2011 van het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Deze newsletter, bestemd voor de 87 gemeenten die leden zijn van het “Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden”, beoogt op de eerste plaats u te ondersteunen in de ontwikkeling van preventie – en veiligheidspolitiek op lokaal niveau en vervolgens de communicatie tussen de beroepsmensen van de lidsteden van onze vereniging te verbeteren.

Dit news beoogt:

Dit communicatie instrument is van u ; daarom verzoeken wij u ons uw opmerkingen en suggesties te doen kennen betreffende particuliere thema’s , de specifieke werkassen en recente artikels waarvan u vindt dat het ontwikkelen en integreren ervan op de website relevant is.

Aarzel niet met ons contact op te nemen zodat wij uw verzoeken kunnen behandelen en u de login en paswoord, voor toegang tot de rubriek voorbehouden aan onze leden, kunnen bezorgen.

Wij hopen dat dit nieuw instrument aan de verwachtingen beantwoordt en een constructieve, doeltreffende en verantwoordde communicatievector mag zijn die, de uitwisseling van op het terrein gevalideerde praktijken en de verbetering van lokale preventie- en veiligheidspolitiek, zal vergemakkelijken.

Het team van het Belgisch Forum voor Veiligheid en preventie in de steden

Thema's van dit artikel

Thema's

Agenda

11
12
2018


15
11
2018


15
10
2018