Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Thema’s

Netwerk van omkaderingsdiensten Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen - FedepAs

De Federatie voor de Autonome Werkstraffen – FedepAs – is een netwerk van het BFPVS dat sinds 1997 de verschillende omkaderingsdiensten (OD) van alternatieve gerechtelijke maatregelen uit heel België groepeert.

De FedepAs heeft als doel :

Om het Uitvoerend Bureau te contacteren : fedepas.be@hotmail.com

Thema's van dit artikel

Laatste update

Verantwoord delen van de openbare ruimte: een diagnose", Studiedag van het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden
21 Maart 2018

U bent van harte welkom op de eerste nationale bijeenkomst van het Belgisch Forum over het (...)...

Thema's

Agenda

28
05
2018


23
03
2018


21
03
2018