Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Andere evenementen

Lokaal integraal veiligheidsbeleid: van visie tot plan

Lokaal integraal veiligheidsbeleid: van visie tot plan

Veiligheidszorg en veiligheidsbeleid staan maatschappelijk volop in de belangstelling. Onze samenleving wordt tegenwoordig steeds vaker geconfronteerd met de vraag wat de meest aangewezen of doelmatige oriëntaties (zouden kunnen) zijn om criminaliteit, delinquentie en overlast, in al hun aspecten, te voorkomen en hoe ermee om te gaan. Er worden daartoe reeds initiatieven genomen om een zogenaamd integraal veiligheidsbeleid tot stand te brengen en daarbij uit te gaan van een integraal veiligheidsplan voor meerdere jaren. Veelal echter is er te weinig knowhow om een dergelijk beleid tot stand te brengen en in stand te houden. Het ontbreekt de verantwoordelijken voor een dergelijk veiligheidsbeleid vaak aan de nodige criminologische en bestuurskundige inzichten en vaardigheden op gebied van beleidsontwikkeling, projectwerking, overlegdynamiek e.d.

Met deze opleiding willen we daar vanuit een multidisciplinaire insteek een antwoord op bieden. We voorzien een ruime basisvorming die gericht is op het ontwikkelen van competenties (kennis, methodiek en vaardigheden) op het vlak van visievorming en actieplanning m.b.t. integrale veiligheid op lokaal niveau. We bieden de deelnemers een ruim theoretisch kader aan en vertrekken daarvoor vanuit bestuurskundige en criminologische hoek, aangevuld met elementen uit de sociologie, de psychologie, het administratief recht, het strafrecht en de agogiek. Naast deze theoretische achtergrond, focussen we ook op het toepassen van de aangereikte kennis, competenties en methoden in de praktijk. Het is de bedoeling van deze opleiding om verantwoordelijken voor een lokaal veiligheidsbeleid praktisch te ondersteunen op de weg die zij afleggen om van een bepaalde visie omtrent veiligheidsbeleid tot een lokaal integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid en bijhorend veiligheidsplan te komen.
Videoconferentie

De opleiding wordt via videoconferentie aangeboden in Kortrijk en in Leuven. De dienst AVNet van de K.U.Leuven en de K.U.Leuven Campus Kortrijk beschikken daartoe over kwaliteitsvolle videoconferentiefaciliteiten. Om de interactieve communicatie tussen Leuven en Kortrijk in goede banen te leiden, is er - naast de docenten - per locatie steeds een moderator aanwezig.

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot alle actoren met een verantwoordelijke functie inzake lokale integrale veiligheid en tot iedereen die betrokken is bij de voorbereiding en/of uitvoering van het lokale integrale veiligheidsbeleid en dit zowel binnen openbare en semi-openbare besturen als binnen de magistratuur of politie.

Wanneer

Donderdag 24 en 31 maart, 7 en 28 april en 5 en 12 mei 2011.
Telkens van 13.30 tot 17.30 uur.
Ontvangst vanaf 12.30 uur met broodjeslunch.
Er is steeds een koffiepauze voorzien.

Waar

K.U.Leuven Campus Kortrijk, E. Sabbelaan 53, te 8500 Kortrijk
AVNET Leuven, Kapeldreef 62, te 3001 Heverlee (Leuven)

Prijs

510 euro (inbegrepen: deelname aan de lessen, documentatie, gebruik van de infrastructuur en catering)

Info & inschrijving

Thema's van dit artikel

Thema's

Agenda

11
12
2018


15
11
2018


15
10
2018