Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Thema’s

Jongeren helpen bij hun reïntegratie op school en in het actieve leven

De ING Groep heeft binnen de Koning Boudewijnstichting een bedrijfsfonds opgericht, genaamd ’Mecenaatsfonds ING in België’. Het Fonds wil maatschappelijke initiatieven ondersteunen.

Steun aan initiatieven in België die gericht zijn op herintegratie, en dat door middel van specifieke opleidingsprojecten voor jongeren (leeftijdscategorie 12- tot 18-jarigen) die sociaal uitgesloten dreigen te worden.

De school is vandaag het voorwerp van heel wat zorgen op het gebied van opvoeding, cultuur, opleiding, veiligheid … Het Mecenaatsfonds ING in België is echt begaan met deze jongeren en wil hen dan ook helpen. Het Mecenaatsfonds ING in België ondersteunt projecten waarbij jongeren de nodige kennis en vaardigheden kunnen verwerven die hun reïntegratie op school en hun deelname aan het actieve leven vergemakkelijken.

Het Mecenaatsfonds ING in België wil de uitwisseling van degelijke praktijken bevorderen tussen de actoren op het terrein. Daarom zal bijzondere aandacht besteed worden aan projecten die het resultaat zijn van een partnerschap tussen verschillende scholen, tussen scholen en buitenschoolse instellingen, en tussen scholen en verenigingen. Projecten die de preventie van schoolmoeheid beogen, komen in aanmerking. Maar ook projecten die zich inzetten voor de begeleiding van jongeren die voortijdig afhaken van school.

Dien uw project in!

Dit is een permanente oproep. U kunt op elk moment een project indienen. Gelieve het kandidaatsdossier online in te vullen en het per mail terug te sturen tegen 9 mei 2011.

Ter info

Thema's van dit artikel

Laatste update

De openbare ruimte: het verantwoord delen, de uitdagingen en de lokale antwoorden, Studiedag van het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden, 7/6/2018, Namen
7 juni 2018

U bent van harte welkom op de tweede nationale bijeenkomst van het Belgisch Forum over het (...)...

Thema's

Agenda

13
06
2018


07
06
2018


23
03
2018