Nos thématiques

Hulp aan personen in moeilijkheden

Hierbij vindt u de artikels ivm lokale hulp aan kansarmen of kwetsbare groepen, initiatieven die door de gemeentelijke diensten en hun partners ontwikkeld werden.

Gelieve hierbij het wetsontwerp ivm de bemiddeling die op 5/2/2018 door de regering aan de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers ingediend werd.
Dit houdt diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en de wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing.

Er bestaat een bemiddelingsdienst in uw buurt, het is gratis en toegankelijk op afspraak. Gelieve hier de presentatiefolder van de Brusselse lokale bemiddelingsdiensten te vinden, en aarzel niet om de gegevens voor uw Waalse of Vlaamse gemeentelijke bemiddelingsdienst per mail te vragen.

Hieronder zijn de gegevens van de publieke bemiddelingsdiensten van de interpersonele conflicten van de Brusselse gemeenten :

Meer info

Bent u lid van het Belgisch Forum ? Aarzel dan niet om de activiteiten van uw gemeente of organisatie te delen in ons "leden gebied". U kan ook onze agenda hieronder volgen om op de hoogte te blijven van studiedagen en/of pleidingen over dit thema.

AGENDA

Thème(s) lié(s) à cet article

Agenda