25 ans de défense et de promotion de la prévention et de la sécurité locales

Van "veiligheidscontracten" tot "Strategische Veiligheids- en Preventieplannen" - Geschiedenis en actualiteit

Sinds 1990 had het Pinksterplan de bedoeling een nieuwe preventiefilosofie te ondersteunen door voortaan de verantwoordelijkheid om een nieuw lokaal integratiebeleid uit te werken over te dragen aan de plaatselijke overheid. Op basis daarvan zullen later de eerste veiligheidscontracten afgesloten worden.

Bij de uitwerking van de projecten, die het opstarten beogen van een geïntegreerd preventie- en veiligheidsbeleid, werden de gemeenten geconfronteerd met een zeker gebrek aan basis en « wetenschappelijk » onderzoek. Daarom wordt er, sinds het ontstaan van de veiligheidscontracten, samengewerkt met het Europees Forum voor Veiligheid in de Steden, opgericht in 1987, dat programma’s opstelt rond het thema van de samenwerking tussen de steden die het plaatselijk preventiebeleid willen stimuleren en richting geven.

Het is vanaf 1994 dat de Belgische gemeenten een ontmoetingsplaats voor discussie, uitwisseling, analyse en overleg wensten, om de politieke en technische verantwoordelijken te verenigen die de initiatieven van het preventiebeleid op gemeentelijk niveau zouden uitstippelen.

Het BFPVS werd dus in oktober 1995 opgericht op initiatief van de vijf grote Belgische steden die een veiligheidscontract gekregen hebben (Brussel, Charleroi, Gent, Antwerpen en Luik) en met de steun van 34 van de 54 steden en gemeenten die betrokken zijn bij deze maatregelen voor preventie van en strijd tegen de onveiligheid in de steden.

De veiligheidscontracten, nu "Strategische Veileigheids- en Preventieplannen" (SVPP in het kort) sinds 2007, zijn periodisch geëvalueerd en hernieuwd. Sommige thema’s werden toegevoegd of teruggetrokken in de loop der jaren.

Volgens het laatste nieuws zullen de huidige Strategische Plannen voor Preventie en Veiligheid (2014-2017) 2 jaren verlengt dankzij hun evaluatie. Het gaat om een zeer grondige herziening van het bestaande systeem zullen de lokale instanties de nodige tijd krijgen om zich voor te bereiden op het vernieuwd beleid terzake." Meer informatie vindt u hier op pagina 4 en 5 van het beleidsnota van 18/10/2017

Thème(s) lié(s) à cet article

Agenda