Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Andere evenementen

Gemeentelijke administratieve sancties

Gemeentelijke administratieve sancties en overlast 13 & 27 juni 2013

Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) zijn al een tijdje ingeburgerd. Recent heeft de wetgever een nieuw juridisch kader uitgetekend. Het gebruik van GAS is echter geen vanzelfsprekendheid, noch de implementatie ervan. Om die reden kiezen in deze opleiding GAS voor een dubbele invalshoek: een juridische, waarin de nieuwe rechtsregels kritisch worden besproken en doorgelicht en een bestuurskundige waarin de keuze van het GAS-instrument en een verantwoorde inzet ervan worden behandeld.
Doelgroep
Lokale management- en beleidsverantwoordelijken; overlastambtenaren; veiligheidsconsulenten en lokale politieambtenaren.
Programma
Dag 1: Kennismaking met het nieuwe juridische kader
De wetgever heeft onlangs een nieuw wettelijk kader uitgewerkt voor gemeentelijke administratieve sancties. We verkennen samen dit nieuwe juridische kader, wijzen op de vernieuwingen ten opzichte van het vroegere juridische kader en we wijzen op enkele problematische aspecten.
Dag 2: Kiezen voor en implementeren van gemeentelijke administratieve sancties
De keuze om GAS in te voeren mag geen vanzelfsprekend vormen: het is één van de vele beleidsinstrumenten die een lokaal bestuur ter beschikking staan om maatschappelijke overlast aan te pakken. Via een stappenplan ondersteunen we de deelnemers om tot een verantwoorde keuze te komen. Kiest een gemeente om gemeentelijke administratieve sancties als beleidsinstrument in te zetten, dan moet er ook voldoende oog zijn voor de implementatie van GAS en ook dit moet op een verantwoorde wijze gebeuren.
Praktisch
Plaats: Faculteit Sociale Wetenschappen, KU Leuven - Parkstraat 45 - Blok B - 3000 Leuven, lokaal SW 03.155
Deelnameprijs:
• 410 euro per deelnemer uit de publieke sector voor de 2 dagen, inclusief boek
• 610 euro per deelnemer uit de private sector voor de 2 dagen, inclusief boek
De betaling dient te gebeuren na ontvangst van de factuur.

Programma

Thema's van dit artikel

Thema's

Agenda

11
12
2018


15
11
2018


15
10
2018