Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Activiteiten van BFPVS en van zijn gemeenten

Egalité trahie : de kans geven na te denken over identiteit, verschillen, respect en samenleving

Schaarbeek wil iedereen de kans geven na te denken over identiteit, verschillen, respect en samenleving.
Belgische primeur.
De expo “Egalité Trahie” bekijkt die aspecten doorheen het prisma van politiecontroles gebaseerd op het uiterlijk.

Een van de vele redenen die wordt aangehaald als verklaring voor de radicalisering, is het feit dat mensen zich “tweederangsburgers” voelen, dat ze zich niet thuis voelen in België. Dat is nu net de problematiek die in deze tentoonstelling aan bod komt.

In de huidige context, vlak na de aanslagen, worden identiteitscontroles door sommigen toegejuicht, door anderen vervloekt. Politiemensen en militairen zijn nadrukkelijk aanwezig op het hele Belgische grondgebied en controles zijn voor sommigen onder ons een dagelijks ritueel geworden.

De expo is niet bedoeld om het werk van de politie of dat van de ordediensten in het algemeen aan de kaak te stellen, wel om dat werk te begrijpen en het debat in gang te zetten. De tentoonstelling wordt overigens ondersteund door het Stedelijke Preventieprogramma en georganiseerd in samenwerking met de nabijheidspolitie PolBruno.

Wanneer? 14 mei 2016 tot 19 juni
Waar? Gemeentehuis – Museumzaal (Colignonplein, 1030 Schaarbeek)

Meer info :
www.schaerbeek.bewww.facebook.com/1030behttp://twitter.com/achillecolignon

Thema's van dit artikel

Thema's

Agenda

11
12
2018


15
11
2018


15
10
2018