Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Thema’s

Een politie in netwerk : visie voor 2025

Een politie in verbinding : "Een visie voor de politie in 2025"
Op 30 juni 2014 heeft de werkgroep Visie 2025 haar "Visie op de politie van de toekomst" voorgesteld. Dit rapport is het resultaat van een multidisciplinaire werkgroep, voorgezeten door Willy Bruggeman, de voorzitter van de federale politieraad. Met dit kersverse document wenst de werkgroep de Belgische politie, als een van de noodzakelijke schakels in een netwerk van sociale actoren, klaar te stomen voor de uitdagingen waarmee de Belgische samenleving in de volgende decennia zal geconfronteerd worden.
Politie 2025
Persbericht visie 2025

Thema's van dit artikel

Laatste update

De openbare ruimte: het verantwoord delen, de uitdagingen en de lokale antwoorden, Studiedag van het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden, 7/6/2018, Namen
7 juni 2018

U bent van harte welkom op de tweede nationale bijeenkomst van het Belgisch Forum over het (...)...

Thema's

Agenda

13
09
2018


13
06
2018


07
06
2018