Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Thema’s

Een politie in netwerk : visie voor 2025

Een politie in verbinding : "Een visie voor de politie in 2025"
Op 30 juni 2014 heeft de werkgroep Visie 2025 haar "Visie op de politie van de toekomst" voorgesteld. Dit rapport is het resultaat van een multidisciplinaire werkgroep, voorgezeten door Willy Bruggeman, de voorzitter van de federale politieraad. Met dit kersverse document wenst de werkgroep de Belgische politie, als een van de noodzakelijke schakels in een netwerk van sociale actoren, klaar te stomen voor de uitdagingen waarmee de Belgische samenleving in de volgende decennia zal geconfronteerd worden.
Politie 2025
Persbericht visie 2025

Thema's van dit artikel

Laatste update

"De openbare ruimte : het verantwoord delen en de lokale innovaties", 11/12/2018, Brussel : Studiedag van het Belgisch Forum
11 juni 2018

U bent van harte welkom op de derde nationale bijeenkomst van het Belgisch Forum over het thema (...)...

Thema's

Agenda

11
12
2018


15
11
2018


15
10
2018