Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Thema’s

Een Interne Evaluator in Brussel of Wallonië contacteren?

Wat is de opdracht van de Interne Evaluator?

De interne evaluator verzekert en omkadert de evaluatie van verschillende projecten die op punt werden gesteld in het kader van het veiligheids-en preventiecontract.

Hiervoor doet de evaluator het volgende :

- hij verzekert een methodologische steun voor de verschillende projectverantwoordelijken;

- hij verzamelt en analyseert de kwalitatieve en kwantitatieve gegevens die inzetbaar zijn bij de evaluatie en de analyse van de vragen i.v.m. veiligheid (in objectieve en subjectieve dimensies), namelijk in het kader van de uitwerking van de plaatselijke veiligheidsdiagnose;
- en hij stelt de evaluatierapporten op ter attentie van de subsidiërende machten.

Nuttige gegevens voor Brussel en Wallonië:

Hierbij treft u de gegevenslijst aan van alle interne Evaluatoren die in functie zijn bij de Brusselse gemeenten en in Wallonië en die over een veiligheids- en preventiecontract beschikken.

Thema's van dit artikel

Andere artikels met hetzelfde thema

Laatste update

"De openbare ruimte : het verantwoord delen en de lokale innovaties", 11/12/2018, Brussel : Studiedag van het Belgisch Forum
11 juni 2018

U bent van harte welkom op de derde nationale bijeenkomst van het Belgisch Forum over het thema (...)...

Thema's

Agenda

11
12
2018


15
11
2018


15
10
2018