Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Andere evenementen

Debat - Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nodigt u uit voor zijn volgende debat : "Een kwaliteitsvolle plaats voor elk kind in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dit is waar de Schooldienst van het Brussels Gewest naar streeft"

Julie Lumen zal verslag uitbrengen over de evaluatie van de behoeften inzake het creëren van plaatsen in het onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zal de hoofddoelstellingen van het Brussels Programma voor het onderwijs uiteenzetten.

Als licentiate Economische wetenschappen is Julie Lumen sinds mei 2014 Schoolfacilitatrice voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sinds januari 2015 leidt ze de Schooldienst, die binnen het Brusselse Planbureau werd opgericht.

De hoofdopdrachten van de Schooldienst van het Brussels Gewest bestaan erin om de behoeften inzake het creëren van plaatsen in het onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te evalueren, om de verwezenlijking van projecten voor het creëren van schoolplaatsen te vereenvoudigen en om te werken aan de verbetering van de kwaliteit van de schoolinfrastructuren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze acties passen in het kader van het Brussels Programma voor het onderwijs van de Strategie 2025.

DATUM : Maandag 10 oktober 2016 van 12 tot 14 u.

PLAATS : Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Bischoffsheimlaan 26 te 1000 Brussel.

Tussen 12 en 12.30 u. wordt de deelnemers een lichte lunch aangeboden. Gelieve u hiervoor tegen uiterlijk woensdag 5 oktober 2016 in te schrijven.

Informatie et inschrijving : schaouch@ces.brussels
http://www.ces.brussels

Thema's van dit artikel

Thema's

Agenda

11
12
2018


15
11
2018


15
10
2018