Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Andere evenementen

Debat - Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Debatten van de Raad : Veiligheid in Brussel - een stand van zaken met Viviane Scholliers en Jamil Araoud

De voorbije maanden is veiligheid tot een zeer grote uitdaging in ons dagelijkse leven uitgegroeid.
Ingevolge de zesde Staatshervorming heeft het Gewest besloten om zijn nieuwe bevoegdheden op het vlak van preventie en veiligheid ten volle op te nemen, meer bepaald door een nieuwe instelling van openbaar nut op te richten : Brussel Preventie & Veiligheid.
De gebeurtenissen van de voorbije maanden hebben aangetoond dat een optimale coördinatie en communicatie tussen alle betrokken actoren van fundamenteel belang zijn voor een goed wederzijds begrip, een vlotte samenwerking en uiteindelijk een grotere veiligheid voor al onze medeburgers.

Onze twee genodigden zullen hun licht laten schijnen over de bijzondere situatie van ons Gewest en zullen verduidelijken hoe de overheden de Brusselse context hebben beantwoord.
Als Jurist van opleiding is Viviane Scholliers Hoge ambtenaar van de Brusselse Agglomeratie. Ze heeft voorheen binnen de FOD Binnenlandse zaken gewerkt en met verschillende ministeriële kabinetten samengewerkt. Sinds 1 juni 2016 bekleedt ze de functie van Hoge ambtenaar van de Brusselse Agglomeratie binnen Brussel Preventie & Veiligheid.
Jamil Araoud is Algemeen directeur van Brussel Preventie & Veiligheid, deskundige op het vlak van nationale en internationale veiligheid.

PLAATS : Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Bischoffsheimlaan 26 te 1000 Brussel
OP maandag 26/09/2016 tussen 12 en 14 uur.
Gelieve u tegen uiterlijk donderdag 22 september 2016 in te schrijven per e-mail
Contactpersoon : schaouch@ces.brussels.

Thema's van dit artikel

Thema's

Agenda

12
06
2019


11
12
2018


15
11
2018