Forum Belge pour la Prévention et la Sécurité Urbaine

Autres événements

De Prijs David Yansenne 2017 - Jaarlijkse Prijs van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In een geremodelleerd institutioneel landschap dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met nieuwe bevoegdheden inzake preventie en veiligheid bekleedt, heeft zijn regering op 2 februari het Globaal Plan voor Veiligheid en Preventie (GPVP) goedgekeurd. Dit strategisch document vertaalt een actuele, ambitieuze en vernieuwende visie van de architectuur van de preventie en veiligheid in Brussel.

Het GPVP - dit plan houdt rekening met de Kadernota Integrale Veiligheid en met het Nationaal Veiligheidsplan - maakt de weg vrij voor een nieuwe oriëntatie van de toekomst van de veiligheid inhet Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dankzij enerzijds de complementariteit van de ingezettemaatregelen en hoofdpersonen, en anderzijds de transversaliteit van hun actieterrein. Het integraleen verstevigde stedelijke veiligheidsbeleid is zoals het bepaald werd van toepassing op de volledige veiligheidsketen, van preventie tot reactie. Terwijl hij hulde brengt aan de herinnering en aan de nalatenschap van David Yansenne wenst de Minister-President de opmerkelijke projecten te belonen die in het kader van het GPVP passen.

Deze projectoproep is bestemd voor de openbare actoren van de preventie en veiligheidsketen (politiezones, gemeenten, justitiehuizen, federale politie, parket…) en de vzw’s waarvan de zetel in het BHG gevestigd is.

Hier vindt u de volledige projectoproep en de vragenlijst terug te zenden naar het BOPV.

Deadline :uiterlijk op 15 juni 2017, stuur de documenten naar bopv@bpv.brussels. Met dezelfde adress kunt u ook contact opnemen om meer informatie te vragen.

Dans la même rubrique

Thème(s) lié(s) à cet article

Nos thématiques

Agenda

11
12
2018


15
11
2018


15
10
2018