Notre équipe

Coördinatie

Laetitia Nolet coördineert sinds 2008 het Belgisch Forum voor Stedelijke Preventie en Veiligheid. Deze opdracht bestaat uit de coördinatie en het beheer van de projecten en partnerschappen van het BFPVS met Belgische steden en gemeenten en het Europees Forum voor Stedelijke Veiligheid.

Ik ben belast met de ontwikkeling van de strategie van de vereniging, met name dankzij de website om de uitwisseling van goede praktijken en de reflectie tussen de leden over het preventie- en veiligheidsbeleid te bevorderen. Na mijn studie verpleegkunde aan de UCL werd ik gepassioneerd door het domein van preventie en veiligheid en werd ik opgeleid in de criminologie met een masterdiploma aan de ULB. Ik spreek vier talen, ik sta graag ten dienste van de gemeenten en ik ben vooral gemotiveerd door de bevordering van de interdisciplinariteit en de kwaliteit van de uitwisselingen rond de beste lokale benaderingen om het samenleven en het gevoel van veiligheid van de burgers te verbeteren.

Eléonore De Decker is sinds 2020 een beleidsmedewerker binnen het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in Steden. Deze opdracht bestaat erin de balans op te maken van het 25-jarig bestaan van het BFPVS en de rijke inhoud te communiceren, in termen van reflectie, over de fenomenen die verband houden met preventie en veiligheid in België.

Na een bachelor in Communicatie aan de Vrije Universiteit van Brussel heb ik mijn studie voortgezet met een master in Criminologie en een specialisatie in Sociologische-Antropologie. Mijn interdisciplinaire achtergrond stelt me dus in staat om de problemen van preventie met complexiteit te analyseren. Ik ben graag betrokken bij innovatieve en sociale projecten. Parallel hiermee voltooi ik een doctoraat aan de ULB, waarbij ik een vergelijkende analyse maak van de modaliteiten van het engagement in extremistische bewegingen van verschillende aard.

Contacteer ons via mail, of telefonisch : 02/279.65.92

Thème(s) lié(s) à cet article

Agenda