Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Thema’s

Colloquium over de lokale veiligheidsdiagnosen : 27 en 28 maart 2008

Sinds maart 2004 wordt in België nagedacht over de ontwikkeling van een lokale veiligheidsdiagnose in het kader van het criminaliteitspreventiebeleid. Daartoe werd in 2006 vanuit de FOD Binnenlandse Zaken een methodologische handleiding ter beschikking gesteld aan de steden en gemeenten met het oog op de analyse van hun lokale situatie.

Sinds januari 2007 is het opstellen van een lokale veiligheidsdiagnose zelfs een voorwaarde geworden voor het verkrijgen van een strategisch veiligheids- en preventieplan.

Het concept van een lokale veiligheidsdiagnose, waarbij een foto wordt gemaakt van de situatie op een bepaald ogenblik, krijgt meer aandacht vanuit de internationale wereld. Dit concept vindt meer en meer zijn plaats tijdens gouvernementele discussies van verschillende landen, zowel Europees als internationaal.

Door de ervaringen met het opstellen van een lokale veiligheidsdiagnose en de groeiende interesse in de materie, werd op donderdag 27 maart 2008 een internationaal colloquium rond dit onderwerp georganiseerd in samenwerking met het Europees Forum voor Veiligheid in de Steden (FESU), in Brussel.

De doelstelling van het colloquium bestaat erin instrumenten en methoden ter beschikking te stellen om de realisatie van een lokale veiligheidsdiagnostiek te vergemakkelijken.

Bij deze gelegenheid heeft de Algemene Directie Veiligheid en Preventie onder elke aanwezige persoon een presentatie enerzijds, op de politiestatistieken van de criminaliteit (in het Nederlands) en anderzijds, op de Veiligheidsmoniteur, die van 2005 dateren, verdeeld.

Uiteindelijk heeft een samenwerking tussen het Canadese Centrum van de Preventie en het Europese Forum voor de Stadsveiligheid de uitwerking van eengids op de plaatselijke veiligheidsaudits die bij
het colloquium door Sohail Husain wordt gepresenteerd, Directeur van de analytische Dienst van consultance van het Verenigd Koninkrijk toegelaten.

Voor meer informatie, kan u contact opnemen met Philip Willekens

Adres
Waterloolaan 76 - 1000 Brussel
Tel 02 / 557 35 84
Fax 02 / 557 35 87
E-mail sliv@ibz.fgov.be

Thema's van dit artikel

Andere artikels met hetzelfde thema

Laatste update

"De openbare ruimte : het verantwoord delen en de lokale innovaties", 11/12/2018, Brussel : Studiedag van het Belgisch Forum
11 juni 2018

U bent van harte welkom op de derde nationale bijeenkomst van het Belgisch Forum over het thema (...)...

Thema's

Agenda

11
12
2018


15
11
2018


15
10
2018