Activités du BeFUS asbl et de ses membres

Colloquium : "De situatie van Syrische Doms in het Brussels Gewest : Begrijpen en begeleiden"

INVITATIE COLLOQUIUM 8/10/19 : DE SITUATIE VAN SYRISCHE DOMS IN HET BRUSSELS GEWEST : BEGRIJPEN EN BEGELEIDEN.

De gemeente Anderlecht en Foyer vzw stellen voor :

Colloquium : De situatie van Syrische Doms in het Brussels Gewest Begrijpen en begeleiden

Sinds 2015 vestigde zich in het Brussels Gewest een Syrische bevolking op de vlucht voor de oorlog. Een minderheidsgroep die in haar land van herkomst diep gestigmatiseerd is, en hier momenteel sterk vertegenwoordigd is maar toch heel weinig bekend, komt regelmatig in contact met sociale diensten en instellingen in Brussel. Ze stuit op veel moeilijkheden en vormt een uitdaging voor een aantal klassieke maatschappelijke werkmethoden. Het zijn de ‘Doms’ uit Syrië.
Wie zijn de Doms precies ? Wat is hun verhaal ? Welke relaties hebben ze met reguliere / dominante gemeenschappen ? Met welke specifieke moeilijkheden hebben ze hier te kampen ? Welke uitdagingen stellen ze voor reguliere instanties ? Welke zijn de handvaten om hen het best te begeleiden ?

De gemeente Anderlecht met haar Preventiedienst en de Roma-dienst van vzw Foyer organiseren dit colloquium om het portret van deze gemeenschap te schetsen en enkele specifieke thema’s te behandelen.

De conferentie vindt plaats op 8 oktober 2019 van 9u tot 16u30
In zaal ZINNEMA (Veeweydestraat 24-26 in Anderlecht)

Experts, maatschappelijk werkers, leerkrachten e.a. zullen verschillende onderwerpen behandelen en uitwisselen met het publiek.
De interventies zullen allen in het frans worden gevoerd

Programma

9:00 - 9:20 Onthaal
9:20 - 9:35 Inleiding
9:35 - 11:05 De Doms van het Midden-Oosten. Wie zijn zij ?
Met B. HERIN, O. PEYROUX, H. YABROUDI. Moderator : J. NORET
11:05 - 11:25 Koffiepauze
11:25 - 12:30 De Syrische Doms in Brussel. Welke handvaten voor sociale begeleiding ?
Met E. KHALIL, A. BEN H’SSAIN, M. HALIL. Moderator : K. GEURTS
12:30 - 13:30 Lunchpauze
13:30 - 14:40 De Doms en het onderwijs. Welke strategieën voor scholarisatie ?
Met A. CLIGNET, J. PIRLET, G. MIHAI. Moderator : S. BUYLE
14:40 - 16:10 Doms en bedelende kinderen. Een Brusselse kwestie ?
Met O. PEYROUX, H. GARRIGUES, B. DE VOS. Moderator : A. BEN H’SSAIN
16:10 - 16:30 Slotwoord

De toegang is gratis, maar inschrijving is verplicht.
Om te registreren stuurt u vóór 01/10/’19 een mail naar cripa@anderlecht.brussels
met vermelding van :
•Uw naam, organisatie en functie
•Of u al dan niet een lunch bestelt (8€, betaling ter plaatse)
*****Aarzel niet om deze email breed te verspreiden binnen uw netwerk******
Een initiatief van de Schepen Preventie A. KESTEMONT en Foyer VZW, met de steun van het College van Burgemeester en Schepenen van Anderlecht

Voor meer informatie.

Thème(s) lié(s) à cet article

Agenda