Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Andere evenementen

Colloqium over Cameratoezicht


Naar aanleiding van de officiële verspreiding van de “handleiding Camerabewaking: Hoe een camerabewakingssysteem installeren in openbare ruimtes”, nodigt de Directie Lokale Integrale Veiligheid u van harte uit op een colloquium - met als titel:

Cameratoezicht in uw gemeente, van strategie tot technologie. De sleutels tot succes!

dat zal plaatsvinden op

woensdag 16 februari 2011 in de Albert Hall

in Brussel.

Dit colloquium is erop gericht de lokale overheden die een project inzake camerabewaking in openbare ruimtes wensen op te starten (of reeds opgestart hebben) te informeren en te ondersteunen door drie essentiële aspecten aan te snijden die alle camerabewakingsprojecten gemeen hebben:

Hierbij vindt u het programma en het inschrijvingsformulier voor dit colloquium.

Thema's van dit artikel

Thema's

Agenda

11
12
2018


15
11
2018


15
10
2018