Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Andere evenementen

Centrum voor Politiestudies CPS-Studiedag: Democratische politie

Centrum voor Politiestudies
CPS-Studiedag: Democratische politie
6 november 2014, Provinciaal Administratief Centrum “Het Zuid”, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent
Deze studiedag heeft tot doel te onderzoeken in welke mate onze politie tegemoet komt aan basisbeginselen van democratische politiezorg: interne en externe fairness, beleefdheid, klantvriendelijkheid, gelijkheid, en minimaal gebruik van dwang. Ook wordt onderzocht hoe ‘accountability’ invulling krijgt en wie hieraan bijdraagt. We stellen ons de vraag hoe ver gezagsgetrouwheid moet gaan? En hoe moet politie zich met deze waarden opstellen in haar dagelijks werk ten opzichte van burgers, partners, maar ook ten opzichte van zichzelf en de hiërarchische oversten?
Democratische politie.pdf

Thema's van dit artikel

Thema's

Agenda

12
06
2019


11
12
2018


15
11
2018