Forum Belge pour la Prévention et la Sécurité Urbaine

Autres événements

CPS-studiedag : "De bijdrage van preventie aan de vorming van democratisch burgerschap"

De CPS ("Centre for Policing and Security" of "Centrum voor Politiestudies") nodigt u uit aan zijn studiedag deel te nemen. Zelfs als het programma nog niet klaar us kunt u hieronder het synopsis van die studiedag vinden.

Wegens onvoorziene omstandigheden werd deze studiedag afgelast. Wij hopen in het najaar van 2017 een activiteit te kunnen organiseren rond een aanverwant thema.

De impact van de activiteiten die in het kader van preventie-initiatieven worden georganiseerd beperkt zich meestal niet tot het louter voorkomen van specifieke vormen van criminaliteit. Vaak wordt er proactief gewerkt rond thema’s die, in essentie, bijdragen aan de vorming van democratisch burgerschap. Soms expliciet omwille van de inhoud van bepaalde pedagogische maatregelen, waarbij wordt gewerkt rond thema’s als diversiteit en tolerantie. Maar dikwijls ook impliciet, via de toon waarop bepaalde doelgroepen worden aangesproken, de methoden die worden gebruikt of de boodschap die door het gebruik van bepaalde preventiemaatregelen aan de inwoners wordt meegegeven.

De vorming van democratische burgerschap is een thema dat meer aandacht verdient in de veiligheids- en preventiesector. Met deze studiedag willen we de aanzet geven om na te denken over de wijze waarop hun veiligheidsinterventies en preventieprojecten hun steentje bijdragen. De doelgroep beperkt zich niet tot jongeren - de burgers van morgen - maar kijkt ook hoe de huidige inwoners bij het preventiebeleid worden betrokken en nieuwkomers in de gemeenschap worden geïntegreerd.

Wanneer ? Dinsdag 30 mei 2017

Waar ? PIVO, Poverstraat 75, 1731 Relegem (Asse)

Meer info and zich op het hoogte houden

Dans la même rubrique

Thème(s) lié(s) à cet article

Nos thématiques

Agenda

11
12
2018


15
11
2018


15
10
2018