Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Andere evenementen

Burgerparticipatie in het lokaal veiligheidsbeleid

Deze studiedag over Burgerparticipatie is georganiseerd door het Instituut voor de Overheid en het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC).

Doelpubliek
Deze studienamiddag richt zich tot iedereen die een professionele of persoonlijke interesse heeft in geïntegreerd veiligheidsbeleid.

Inhoud
In een lokaal en geïntegreerd veiligheidsbeleid is de inbreng van de burger van groot belang. Die wordt verondersteld te leiden tot een verbeterde dienstverlening en een toename van het vertrouwen in de overheid. Burgerparticipatie moet echter op zo’n manier worden vormgegeven, dat tegemoet wordt gekomen aan de noden van alle betrokken partijen. Om succesvol te zijn moet burgerparticipatie dus aan specifieke voorwaarden voldoen.

Maar wat zijn die voorwaarden? En op welke manier worden burgers betrokken in het uitwerken van lokaal veiligheidsbeleid? Om een antwoord te formuleren op deze vragen inventariseerden en analyseerden onderzoekers verbonden aan de School voor Massacommunicatieresearch, het Leuvens Instituut voor Criminologie en het Instituut voor de Overheid verscheidene buurtparticipatieprojecten uit binnen- en buitenland (buurtinformatienetwerken, politiecafés, wijkbabbels, verkennende wandelingen, ...). Deze studiedag is de resultante van dit onderzoek.

Programma

13u15: Ontvangst met koffie

13u30: Verwelkoming en opening studiedag
Dagvoorzitter prof. Marleen Brans, hoofddocent, Instituut voor de Overheid, K.U.Leuven

13u40: Presentatie van de onderzoeksresultaten
Burgers betrekken in lokaal veiligheidsbeleid. Praktijkinitiatieven en succesvoorwaarden.
Prof. Jeroen Maesschalck, K.U.Leuven, hoofddocent & verantwoordelijke LINC, K.U.Leuven

14u15: Reflectie vanuit de Nederlandse praktijk
Dhr. Peter Van Os, programmamanager ontwikkeling gebiedsgebonden politie

15u00: Koffiepauze

15u20: Reflectie vanuit de Belgische praktijk: de Leuvense case
Dhr. Michel De Becker, hoofdcommissaris, Operationele Steun en Externe Relaties, en dhr. Marc Vranckx, commissaris, persofficier, Politiezone Leuven.

16u05: Panelgesprek.
Moderator: dhr. Guy Tegenbos, journalist De Standaard
dhr. Michel De Becker, hoofdcommissaris, Operationele Steun en Externe Relaties
dhr. Chaim Demarée, wetenschappelijk medewerker, vakgroep Criminologie, Vrije Universiteit Brussel
dhr. Leo Eestermans, beleidsadviseur
dhr. Freddy Gevaert, hoofdcommissaris - coördinator integraal veiligheidsbeleid, Politiezone Maasmechelen
dhr. Peter Van Os, programmamanager ontwikkeling gebiedsgebonden politie

16u50: Slotbeschouwing
Prof. Marleen Brans, dagvoorzitter

Praktische info
Deelnameprijs: 120 euro per deelnemer. Deze prijs is inclusief het boek:
Gelders Dave, Brans Marleen, Maesschalck Jeroen & Colsoul Nathalie (2009). Burgers betrekken in lokaal veiligheidsbeleid. Praktijkinitiatieven en succesvoorwaarden. Brugge: Vanden Broele. 197 p.

U betaalt na ontvangst van onze factuur.

Datum: donderdag 10 december 2009, ontvangst vanaf 13:15

Plaats: Koninklijke Bibliotheek - Keizerslaan 4 - 1000 Brussel

Meer informatie & inschrijving: www.instituutvoordeoverheid.be

Instituut voor de Overheid, Parkstraat 45 bus 3609, 3000 Leuven
tel: 016 32 36 09 - fax: 016 32 36 11 -

Thema's van dit artikel

Thema's

Agenda

11
12
2018


15
11
2018


15
10
2018